Danh mục

Chuyên viên công nghệ thông tin | IT Specialist

Vị trí/Chức danh

Position / Title/ Name

IT Specialist

Bộ phận

Department

IT – Infrastructure

Nơi làm việc Workplace

Hà Nội

Báo cáo tới

Reporting line

IT Team Leader – Infrastructure

Mục tiêu của vị trí Main purpose of the position

Phụ trách hạ tầng CNTT và hỗ trợ người tại văn phòng Hà Nội 

Trách nhiệm công việc

Job responsibilities

·       Quản lý nhóm cơ sở hạ tầng CNTT tại văn phòng Hà Nội

·       Tham gia các dự án hạ tầng CNTT tại Việt Nam và châu Á

·       Hỗ trợ cho nhân viên vận hành tại văn phòng và từ xa

·       Bảo trì và khắc phục sự cố thiết bị CNTT

·       Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

Yêu cầu kinh nghiệm/kỹ năng

Personal qualifications / competencies

·      Có kiến ​​thức về cấu hình thiết bị mạng và công nghệ và sản phẩm của Microsoft.

·       Có Chuyên môn kỹ thuật 

·       Sử dụng  tiếng Anh cơ bản

·      Chính trực, trung thực, linh hoạt và có tinh thần hỗ trợ

·       Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm 

Yêu cầu học vấn Educational / minimum requirements

·       Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính

·       Có chứng chỉ MCSA và CCNA là một lợi thế

Mối quan hệ nội bộ & bên ngoài Stakeholders & Relations

(Internal & External)

IT – Commercial

IT – ERP

Finance & Accounting

Supply Chain

HR

Admin

Cách ứng tuyển 

Gửi CV về địa chỉ [email protected] | SĐT: 0342139077