Danh mục

DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM BÁN CARLSBERG SMOOTH DRAUGHT

Vui lòng tham khảo danh sách dưới đây hoặc tệp đính kèm

DANH SÁCH NHÀ HÀNG - QUÁN BÁN CARLSBERG SMOOTH DRAUGHT

             
STT Tên Quán Địa chỉ Xã/phường Quận/Huyện Tỉnh/ Thành phố Loại hình quán
1 Z98 Lo 21+22 Hoang Van Thu Hoang Van Thu TP Bac Giang Bac Giang Nhà hàng
2 Bia Minh 3 Ngo Van Canh Hoang Van Thu TP Bac Giang Bac Giang Nhà hàng
3 Bia Ban Ơi 2 Nguyen Van Cu Ngo Quyen TP Bac Giang Bac Giang Nhà hàng
4 Nha Hang Vinh Ho 2 2 Khu Dat Moi Tan My TP Bac Giang Bac Giang Nhà hàng
5 Kok Hai Yen 00 Phuong Mao Phuong Mao Huyen Que Vo Bac Ninh Karaoke
6 Nh Sinh Thai Phuoc Long Chan Cau Vuot-TT.Chờ Trung Ban Huyen Yen Phong Bac Ninh Nhà hàng
7 Nh A Hoa 158 Chờ TT. Chờ Huyen Yen Phong Bac Ninh Nhà hàng
8 Nh Hoa Vien Phu Man TT.Chờ Huyen Yen Phong Bac Ninh Nhà hàng
9 Nh Quang Phu Chợ Dai Phuc Dai Phuc TP Bac Ninh Bac Ninh Nhà hàng
10 Nh Hai San Ngon 80 Ngoc Han Cong Chua Ninh Xa TP Bac Ninh Bac Ninh Nhà hàng
11 Beer Thu Huong G41 Da Tuong Suoi Hoa TP Bac Ninh Bac Ninh Nhà hàng
12 Nhà hàng 68 68 Ngo Gia Tu Thi Cau TP Bac Ninh Bac Ninh Nhà hàng
13 Nh Nam Son 01 Hoang Hoa Tham Vo Cuong TP Bac Ninh Bac Ninh Nhà hàng
14 Nh Tuan Giang 01 Nguyen Phuc Xuyen Vo Cuong TP Bac Ninh Bac Ninh Nhà hàng
15 Nh Alibaba 34 Ly Nhan Tong Vo Cuong TP Bac Ninh Bac Ninh Nhà hàng
16 Lang Nuong Dat Quang 71 Yen The Hoa An Quan Cam Le Da Nang Nhà hàng
17 Red Pepper 28 Nguyen Tri Phuong Chinh Gian Quan Hai Chau Da Nang Nhà hàng
18 Quan Coi Xay Gio 45 Ngo Gia Tu Hai Chau 2 Quan Hai Chau Da Nang Nhà hàng
19 Bamboo 2 216 Bach Dang Hc1 Quan Hai Chau Da Nang Nhà hàng
20 Nha Hang Bich La Thon 246 Nguyen Huu Tho Hoa Cuong Bac Quan Hai Chau Da Nang Nhà hàng
21 Ngo Lo 1407 Xo Viet Nghe Tinh Hoa Cuong Nam Quan Hai Chau Da Nang Nhà hàng
22 Hoa Lu 113 Nguyen Huu Tho Hoa Thuan Tay Quan Hai Chau Da Nang Nhà hàng
23 4u Boutique 16 Thai Phien Phuoc Ninh Quan Hai Chau Da Nang Nhà hàng
24 Bong 46 Nguyen Sinh Sac Hoa Khanh Bac Quan Lien Chieu Da Nang Nhà hàng
25 Lau 70 16 Ngo Thi Nham Hoa Khanh Bac Quan Lien Chieu Da Nang Nhà hàng
26 Cua Dong Hoang Thi Loan Hoa Minh Quan Lien Chieu Da Nang Nhà hàng
27 Quan Ngu Hanh 2 Nga 4 Tran Quoc Hoan Hoa Hai Quan Ngu Hanh Son Da Nang Nhà hàng
28 Filling Station 60 An Thuong 2 My An Quan Ngu Hanh Son Da Nang Nhà hàng
29 Quan Ba Ro 105 Ly Tu Tan Tho Quang Quan Son Tra Da Nang Nhà hàng
30 Lam Xung Quan Nam An Cam Thuong Huyen Ba Vi Ha Noi Nhà hàng
31 Kok Quynh Trang Khu 5 Ha Mo Ha Mo Huyen Dan Phuong Ha Noi Karaoke
32 Kok Phuong Dong Cum 6 Tan Lap Tan Lap Huyen Dan Phuong Ha Noi Karaoke
33 Moc Thao Vien Restaurant 16 Dao Duy Tung Dai Bi Huyen Dong Anh Ha Noi Nhà hàng
34 Kok Blue Star No Viet Hung Duc Noi Huyen Dong Anh Ha Noi Karaoke
35 My Hanh Hai Boi Dong Anh Na Duong Be Tong Hai Boi Huyen Dong Anh Ha Noi Karaoke
36 Kraoke Hkt   Kim Chung Huyen Dong Anh Ha Noi Karaoke
37 Kok Phuong Nam Kdt Ha Huong Lien Ha Huyen Dong Anh Ha Noi Karaoke
38 Moc Lan Quan Cau Lon Van Tri Nam Hong Huyen Dong Anh Ha Noi Nhà hàng
39 Nh X8 Ko Cho To Thi Tran Dong Anh Huyen Dong Anh Ha Noi Nhà hàng
40 Thao Vien Xanh 223 Cao Lo Tt Da Huyen Dong Anh Ha Noi Karaoke
41 Pop Quan 34, To 4 Cho Trung Tam Tt Dong Anh Huyen Dong Anh Ha Noi Nhà hàng
42 Kok Uyen Linh To 46 Dan Di(luong Quy,xuan Non) Tt Dong Anh Huyen Dong Anh Ha Noi Karaoke
43 Dimsum 64 To 4 Moi Tt Dong Anh Huyen Dong Anh Ha Noi Nhà hàng
44 Kok Gio Dong Bo Muong Dan Mo Tt Dong Anh Huyen Dong Anh Ha Noi Karaoke
45 Kok Cafe Hien No Cao Lo Uy No Huyen Dong Anh Ha Noi Karaoke
46 Am Thuc Huy Long Cho Cua Hang Moi, Uy No Uy No Huyen Dong Anh Ha Noi Nhà hàng
47 Ha Anh Nga Tu Sui Nga Tu Sui Duong Y Lan Huyen Gia Lam Ha Noi Karaoke
48 Ruby Nga Tu Sui Nga Tu Sui Nga Tu Sui Huyen Gia Lam Ha Noi Karaoke
49 Karaoke Luxury 361 Cuu Viet Trau Quy Huyen Gia Lam Ha Noi Karaoke
50 Karaoke Xmen 395 Ngo Xuan Quang Trau Quy Huyen Gia Lam Ha Noi Karaoke
51 Karaoke My 397 Ngo Xuan Quang Trau Quy Huyen Gia Lam Ha Noi Karaoke
52 Kok New Star Truong Lam Truong Lam Truong Lam Huyen Gia Lam Ha Noi Karaoke
53 Dubai T1,20 Kdg Viet Hung Viet Hung Huyen Gia Lam Ha Noi Karaoke
54 Karaoke Nhat Hoa  Duong So 179 Xa Kieu Ky Huyen Gia Lam Ha Noi Karaoke
55 Kok Michaen Jackson Lai Xa   Huyen Hoai Duc Ha Noi Karaoke
56 Kok Dong Que Song Phuong Son Dong Huyen Hoai Duc Ha Noi Karaoke
57 Kok Obama Son Dong Son Dong Huyen Hoai Duc Ha Noi Karaoke
58 Kok Fantaxy Song Phuong Son Dong Huyen Hoai Duc Ha Noi Karaoke
59 Nh Ky Phong Na Hai Ba Trung Đông Sơn Huyen Me Linh Ha Noi Nhà hàng
60 Karaoke Family Na Ql23 Dai Bai Huyen Me Linh Ha Noi Karaoke
61 F5 Karaoke Dai Bai Na Dai Bai Dai Thinh Huyen Me Linh Ha Noi Karaoke
62 999 Kok, Thanh Lam Na Duong 23b Thanh Lam Huyen Me Linh Ha Noi Karaoke
63 Nh T&t   Tien Phong Huyen Me Linh Ha Noi Nhà hàng
64 Kok Gia Bao Thon Xom Van Yen Huyen Me Linh Ha Noi Karaoke
65 Cafe F5 Karaok Thon Dai Bai , Quoc Lo 23 Xa Dai Thinh Huyen Me Linh Ha Noi Karaoke
66 Nha Hang Thang Phuong Thon Thuong Le , Quoc Lo 23 Xa Dai Thinh Huyen Me Linh Ha Noi Nhà hàng
67 Kok Avatar Cum 9 Pt Phuc Tho Huyen Phuc Tho Ha Noi Karaoke
68 Vua Bia Thon Xom Tien Thinh Huyen Soc Son Ha Noi Nhà hàng
69 Kok Hoang Gia Nga 3 Ngu Hiep,dong My Ngu Hiep Huyen Thanh Tri Ha Noi Karaoke
70 Kok Trang Huy 70 Ngo 83 Ngoc Hoi Tu Hiep Huyen Thanh Tri Ha Noi Karaoke
71 Nh Vi Bac Kdt Tu Hiep Tu Hiep Huyen Thanh Tri Ha Noi Nhà hàng
72 Quan Thanh Cong   Tien Phong Huyen Thuong Tin Ha Noi Nhà hàng
73 Cafe Kok Gia Linh   Van Tao Huyen Thuong Tin Ha Noi Karaoke
74 Nh Trau Kien Minh Duong Xa Gia Lam KV Hung Yen Ha Noi Nhà hàng
75 Nh Ngoan Chanh Cuu Cao Van Giang KV Hung Yen Ha Noi Nhà hàng
76 Max Beer 67y Pho Duc Chinh Ba Dinh Quan Ba Dinh Ha Noi Nhà hàng
77 Vuon Dao 2 26/254 Buoi ( Phan Ke Binh ) Buoi Quan Ba Dinh Ha Noi Nhà hàng
78 Sophia 81 Linh Lang Cong Vi Quan Ba Dinh Ha Noi Nhà hàng
79 Alpo Plus 1 Dien Bien Phu Dien Bien Quan Ba Dinh Ha Noi Nhà hàng
80 Cheers Beer 98 Nguyen Chi Thanh Giang Vo Quan Ba Dinh Ha Noi Nhà hàng
81 Star 3 67y Pho Duc Chinh Hang Bun Quan Ba Dinh Ha Noi Nhà hàng
82 48+ Garden 11 Ngo 290 Kim Ma Kim Ma Quan Ba Dinh Ha Noi Nhà hàng
83 Kok Chot Nho 140 Kim Ma Kim Ma Quan Ba Dinh Ha Noi Karaoke
84 Zamba Beer 3 75 Nguyen Cong Hoan Ngoc Khanh Quan Ba Dinh Ha Noi Nhà hàng
85 Kok Binboo Nov,81 Lang Ha Thanh Cong Quan Ba Dinh Ha Noi Karaoke
86 Zamba Beer 1 13 Tran Phu Tran Phu Quan Ba Dinh Ha Noi Nhà hàng
87 Danger Zone 16 Tran Vu Tran Vu Quan Ba Dinh Ha Noi Nhà hàng
88 Vien Geothe 56 Nguyen Thai Hoc Van Mieu Quan Ba Dinh Ha Noi Nhà hàng
89 Hitc 6 Duy Tan Cau Giay Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
90 Can Cu Bia 57 Nguyen Khanh Toan Dich Vong Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
91 Nh Ngu Quan B13 D13 Kdt Moi Dich Vong Cau Giay Dich Vong Hau Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
92 Beer Roxa 15 Duytan Dich Vong Hau Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
93 Dzo Beer Ngo 84 Tran Thai Tong Dich Vong Hau Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
94 Kok Kenvin 31 Tran Thai Tong Mai Dich Quan Cau Giay Ha Noi Karaoke
95 Kok Metaxa 10 Pham Than Duat Mai Dich Quan Cau Giay Ha Noi Karaoke
96 Nh Huy Quan 112 Mai Dich Mai Dich Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
97 Binh Ga Quan Cs1 E7 Me Tri Nam Trung Yen Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
98 Ga Tuoi Mach Hoach 9 Lo A10 Nam Trung Yen Nam Trung Yen Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
99 Nh Nhat De 106a14 Nghia Tan Nghia Tan Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
100 De Nhat Lau 42 Tran Cung Nghia Tân Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
101 Bia Goc Pho 17 Nguyen Van Huyen Quan Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
102 Lau Nuong Gat Gu 2 B6d7 Tran Dang Ninh Keo Dai Quan Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
103 Beer Keng Ngã Tư Nguyễn Văn Huyên Quan Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
104 Lau Nuong Gat Gu 29 Nguyen Khanh Toan Quan Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
105 Hai San Cat Ba Nguyen Van Huyen Quan Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
106 Kok Q7 24 Do Quang Trung Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Karaoke
107 Nh Mai Chau A55 Do Quang Trung Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
108 Quan Ca Lang Vt 45 Nguyen Khang Trung Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
109 Quan Tien Beo 95 Trung Kinh Trung Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
110 Bia Vuon Xoai 125 Hoang Ngan Trung Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
111 Nh Tung An1 2 Lo C2 Mac Thai Tong Trung Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
112 Nh Am Thuc Chi Hai 6 Duong Dinh Nghe Trung Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
113 Kok Idol 16 16 Nguyen Khang Trung Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Karaoke
114 Ga Tuoi Manh Hoach Big C Cong Sau Big C Thang Long Trung Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
115 Nh Thuan Sang C21 Nguyen Chanh Trung Yen Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
116 Quan Nho 179 179 Trung Kinh Yen Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
117 Hoa Son Quan 38 Trung Yen 3 Yen Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Nhà hàng
118 Polygon 36 Cat Linh Cat Linh Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
119 Hai San Garden 63 Vu Thanh Giang Vo Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
120 Nh Giang Dung Ngo 158 Xa Dan 2 Kim Lien Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
121 Bia Zozo Club 544 Duong Lang Lang Ha Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
122 Nha Hang 81 81 Xa Dan Nam Dong Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
123 Bia Hoi Quan Doi 141 Ho Dac Di Nam Dong Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
124 Zamba Beer Extra 33 Dong Cac Nam Dong Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
125 Nh Thien Duong Bia 68/34 Hoang Cau O Cho Dua Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
126 Gangnam Steak 230 Xa Dan Phuong Lien Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
127 Kok Bmw 38 Phuong Mai Phuong Phuong Mai Quan Dong Da Ha Noi Karaoke
128 Dung Bao Khanh 120/d1 Dang Van Ngu Phuong Trung Tu Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
129 Vitamin Beer 66/298 Tay Son Tay Son Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
130 Zamba Beer 2 5 Yen Lang Thai Thinh Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
131 Ga Manh Hoach 270 Thai Thinh Thai Thinh Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
132 Nha San Quan Giang Dung 46 Ng 25 Tho Quan Tho Quan Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
133 Nha Hang Au Co 8 Huynh Thuc Khang Trung Liet Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
134 Nh Hong Kong Quan 1/41 Thai Ha Trung Liet Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
135 Long Tran Chao 68a Hoang Cau Trung Liet Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
136 Ca Song Plus 46/131 Thai Ha Trung Liet Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
137 Bia D?ng B?o Kh?â¡nh 101 Ho Dac Di Trung Tu Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
138 Vua Ga Tuoi 3 Ho Dac Di Trung Tu Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
139 Tu Beo Restaurant 468 Xa Dan Xa Dan Quan Dong Da Ha Noi Nhà hàng
140 Am Thuc Song Que 299 Le Trong Tan La Khe Quan Ha Dong Ha Noi Nhà hàng
141 Karaoke X6 Cuc 10 Huynh Thuc Khang Van Phuc Quan Ha Dong Ha Noi Karaoke
142 Nh Thac Bac 19 Le Van Luong Van Phuc Quan Ha Dong Ha Noi Nhà hàng
143 Kok Newsky 17 _a1kdtm Van Phuc Van Phuc Quan Ha Dong Ha Noi Karaoke
144 Vuon Dao 1 51 Hang Chuoi Hang Chuoi Quan Hai Ba Trung Ha Noi Nhà hàng
145 Umai Steam 23 Nguyen Dinh Chieu Le Dai Hanh Quan Hai Ba Trung Ha Noi Nhà hàng
146 Hai Dan Bien Dong Trong Time City Manh Khai Quan Hai Ba Trung Ha Noi Nhà hàng
147 Khoi Bep 17 Nguyen Dinh Chieu Nguyen Dinh Chieu Quan Hai Ba Trung Ha Noi Nhà hàng
148 Diem G 60 Tran Nhan Tong Nguyen Du Quan Hai Ba Trung Ha Noi Nhà hàng
149 Am Thuc Van Ho 2b Hoa Lu Phuong Le Dai Hanh Quan Hai Ba Trung Ha Noi Nhà hàng
150 Kok The World 408 Tran Khat Chan Tran Khat Chan Quan Hai Ba Trung Ha Noi Karaoke
151 Vitamin Beer 2a Tran Nhan Tong Tran Thanh Tong Quan Hai Ba Trung Ha Noi Nhà hàng
152 Ca Gio Vien Dong 531 Bach Dang Bach Dang Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
153 Kok Mr Bin 405 Bach Dang Bach Dang Quan Hoan Kiem Ha Noi Karaoke
154 Moc Mac Quan 12 Chuong Duong Do Bach Dang Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
155 Hieu Cua 832 Bach Dang Bach Dang Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
156 Nh Kieu Gia 46 Chuong Duong Do Chuong Duong Do Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
157 Dong Mon Bistro 55 Cua Dong Cua Dong Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
158 Lang Toi 61 Le Duan Cua Nam Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
159 Labadien 10 Nam Ngu Cua Nam Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
160 Cha Ca Thang Long 21 Duong Thanh Duong Thanh Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
161 Hoang Dat 1 124 Hai Ba Trung Hai Ba Trung Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
162 Kok Milan 44 Ham Long Ham Long Quan Hoan Kiem Ha Noi Karaoke
163 Hai San Bien Dong 3 Tran Quoc Toan Hang Bai Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
164 Flipside Hostel 23 Bat Dan Hang Bo Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
165 Puku Bar 16 Tong Duy Tan Hang Bong Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
166 Aoki Beer House 3 Ta Hien Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
167 King Bar 39c Hang Giay Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
168 Am Thuc Ba Mien 3 Ta Hien Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
169 Ha Noi 1983 2b Ta Hien Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
170 Bia Khanh Thuy 22 Luong Ngoc Quyen Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
171 Tom Bar 2 1 Ta Hien Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
172 Gecko Lnq 22 Luong Ngoc Quyen Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
173 The Litter Hn 9 Ta Hien Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
174 O2o 11 Hang Chinh Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
175 Hai San Ngon 98 Tran Nhat Duat Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
176 Leu Bar T2, 39 Hang Buom Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
177 Spy Bar 12a Nguyen Huu Huan Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
178 Bia 45 45 Luong Ngoc Quyen Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
179 Nha Bia (phuc Lam) 2b Ta Hien Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
180 Bistro (chi Vi ) 8b Ta Hien Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
181 Am Thuc Duong Pho 2b Ta Hien Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
182 Cari Truong 2b Ta Hien Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
183 Bia 27 Luong Ngoc Quyen 27 Luong Ngoc Quyen Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
184 Bia 31 Luong Ngoc Quyen 31 Luong Ngoc Quyen Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
185 Blues Bar 6 Luong Ngoc Quyen Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
186 Bia Hai Yen 21 Ta Hien Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
187 Iris Bar 4 Luong Ngoc Quyen Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
188 Kok Enter Yet Kieu 28 Hang Dao Quan Hoan Kiem Ha Noi Karaoke
189 Chien Hostel 12 Au Trieu Hang Trong Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
190 B Bros Pub 46 Ngo Huyen Hang Trong Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
191 G-c Bar 5a Bao Khanh Hang Trong Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
192 Bun Bo Nam Bo 39c Ly Quoc Su Hang Trong Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
193 Casa Italy 18 Le Phung Hieu Le Phung Hieu Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
194 Mercue Restaurant 42 Ly Thuong Kiet Ly Thuong Kiet Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
195 Cheering Beer Club 2 Ly Thuong Kiet Ly Thuong Kiet Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
196 Kok Phuong Anh 1 29 Nguyen Khiet Phuc Tan Quan Hoan Kiem Ha Noi Karaoke
197 Kok Phuong Anh 2 32 Nguyen Khiet Phuc Tan Quan Hoan Kiem Ha Noi Karaoke
198 Kok Thong Tai 245 Phuc Tan Phuc Tan Quan Hoan Kiem Ha Noi Karaoke
199 Republik 14 Phung Hung Phung Hung Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
200 Tom Bar 2 Ta Hien Phuong Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
201 Bia Thu Huyen 36,38 Hang Giay Phuong Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
202 Long Play Bar 9 Bao Khanh Phuong Hang Trong Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
203 Vela 35 Hang Voi Phuong Ly Thai To Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
204 Beer V8 8 Ngo Van So Quang Trung Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
205 Ha Noi Central 14 Thanh Ha Thanh Ha Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
206 Phieu Quan 38 Truong Han Sieu Tran Hung Dao Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
207 Gat Gu 2d, Tang2 Quang Trung Trang Thi Quan Hoan Kiem Ha Noi Nhà hàng
208 Kok New Moon 114 Ho Den Lu Hoang Van Thu Quan Hoang Mai Ha Noi Karaoke
209 Nh Duyen Beo 18 Lo 7 Den Lu 2 Hoang Van Thu Quan Hoang Mai Ha Noi Nhà hàng
210 Big Beer 45 Lo 6 Den Lu Ii Hoang Van Thu Quan Hoang Mai Ha Noi Nhà hàng
211 Nh Haianh 45 Duongvanbe Linhnam Quan Hoang Mai Ha Noi Nhà hàng
212 Nh Vit Co Nhung Hien 30 Nguyen Huu Tho Phuong Hoang Liet Quan Hoang Mai Ha Noi Nhà hàng
213 Hanoi Club  76 Yen Phu Yen Phu Quan Huyen Khac Ha Noi Nhà hàng
214 Kok Vemba Chan Cau Vinh Tuy Co Linh Quan Long Bien Ha Noi Karaoke
215 Karaoke 24 24b/87 Truong Lam Duc Giang Quan Long Bien Ha Noi Karaoke
216 Kok Hoa Viet 5/376 Ngo Gia Tu Duc Giang Quan Long Bien Ha Noi Karaoke
217 Kok 97 97 Co Linh Long Bien Quan Long Bien Ha Noi Karaoke
218 Phuong Anh Kok. Doc Ga 61 Doc Ga Ngoc La. Quan Long Bien Ha Noi Karaoke
219 Nh Cuong Hoi Bt05 Ho Phuc Dong Phuc Dong Quan Long Bien Ha Noi Nhà hàng
220 Karaoke Thang Long 156 Ngoc Thuy Phuong Ngoc Thuy Quan Long Bien Ha Noi Karaoke
221 Kok Tieng Vang 47 Thach Ban Sai Dong Quan Long Bien Ha Noi Karaoke
222 You Win 2 1 Pho Moi Sai Dong Sai Dong Quan Long Bien Ha Noi Karaoke
223 Kok Lasvegas 32 Pho Tram Sai Dong Quan Long Bien Ha Noi Karaoke
224 Kok Olala 68 Sai Dong Sai Dong Quan Long Bien Ha Noi Karaoke
225 Kok F5 33 Sai Dong Sai Dong Quan Long Bien Ha Noi Karaoke
226 Nha Hang Truong Loc 130 Ven Ho, Thuy Khue Trich Sai Quan Tay Ho Ha Noi Nhà hàng
227 Sheraton Vip Club 1 Xuan Dieu Au Co Quan Tay Ho Ha Noi Nhà hàng
228 O Phe 169 Nhat Chieu Nhat Chieu Quan Tay Ho Ha Noi Nhà hàng
229 A Vuong 55 Vo Chi Cong Nhat Tan Quan Tay Ho Ha Noi Nhà hàng
230 Trau Ngon Qua 1 Rang Nhan Nhat Tan Quan Tay Ho Ha Noi Nhà hàng
231 The Sanctuary 18/264 Au Co Nhat Tan Quan Tay Ho Ha Noi Nhà hàng
232 Thao Nguyen Xanh 40 Xuan La Xuan La Quan Tay Ho Ha Noi Karaoke
233 Amigo 40xl 40 Xuan La Xuan La Quan Tay Ho Ha Noi Karaoke
234 Taken Beer 128/445 Lac Long Quan Xuan La Quan Tay Ho Ha Noi Nhà hàng
235 Ngoc Anh 399 Nguyen Hoang Ton Xuan La Quan Tay Ho Ha Noi Karaoke
236 The Gate Ciputra Nguyen Hoang Ton Xuan La Quan Tay Ho Ha Noi Nhà hàng
237 Ca Lang Ngu Vien Kdt Moi Xuan La Xuan La Quan Tay Ho Ha Noi Nhà hàng
238 Karaoke Gia Linh 7n1 Xuan La, Xuan La   Quan Tay Ho Ha Noi Karaoke
239 Ga Nghia Son 283 Nguyen Xien Ha Dinh Quan Thanh Xuan Ha Noi Nhà hàng
240 Nh Dao Vien 275 Nguyen Trai Ha Dinh Quan Thanh Xuan Ha Noi Nhà hàng
241 Karaoke Hai Dang 221 Bui Xuong Trach Khuong Dinh Quan Thanh Xuan Ha Noi Karaoke
242 Kok 51 51 Vu Tong Phan Khuong Thuong Quan Thanh Xuan Ha Noi Karaoke
243 Cafe Hanh 15/29 Khuong Ha Khuong Trung Quan Thanh Xuan Ha Noi Karaoke
244 Karaoke Zozo 157 Vu Tong Phan Khuong Trung Quan Thanh Xuan Ha Noi Karaoke
245 Kok 69 69 Vu Tong Phan Khuong Trung Quan Thanh Xuan Ha Noi Karaoke
246 Food Center 3 204 Nguyen Trai Nguyen Trai Quan Thanh Xuan Ha Noi Nhà hàng
247 Karaoke Zone 9 211 Nguyen Tuan Thanh Xuan Quan Thanh Xuan Ha Noi Karaoke
248 Hoang Dat 2 363 Nguyen Trai Thanh Xuan Quan Thanh Xuan Ha Noi Nhà hàng
249 Bia 385 358 Luong The Vinh Thanh Xuan Bac Quan Thanh Xuan Ha Noi Nhà hàng
250 Karaoke The One 1 Nguyen Quy Duc Thanh Xuan Bac Quan Thanh Xuan Ha Noi Karaoke
251 Karaoke Victoria Ngo 35 Phung Khoang Thanh Xuan Bac Quan Thanh Xuan Ha Noi Karaoke
252 Nh Sapasa 96 Nguyen Huy Tuong Thanh Xuan Trung Quan Thanh Xuan Ha Noi Nhà hàng
253 De Nui Nam Thanh 204 Thuong Dinh Thuong Dinh Quan Thanh Xuan Ha Noi Nhà hàng
254 Kok Trung Hieu 156 Tân Xuân Đông Ngac Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
255 Nha Hang Loc Vung Cn Ressco Pham Van Dong Co Nhue Quan Tu Liem Ha Noi Nhà hàng
256 Nh Tre Lang Quan 61 Tp Giao Luu Co Nhue Quan Tu Liem Ha Noi Nhà hàng
257 Kok Nhat Nguyet 43831 Le Van Hien Co Nhue Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
258 Kok Galaxy Ttg 19 Tang Thiet Giap Co Nhue Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
259 Kok New Club 222 Co Nhue Co Nhue Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
260 Kok Titanic 2 435 An Duong Vuong Dong Ngac Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
261 Kok Anh Duong 2 Ngo 81 Pho Nhon Kieu Mai Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
262 Nh Thu Hang159 159 Ql 32 Cau Dien Kieu Mai Quan Tu Liem Ha Noi Nhà hàng
263 Crowne Restaurant 36 Le Duc Tho Le Duc Tho Quan Tu Liem Ha Noi Nhà hàng
264 Crowne Ballroom 36 Le Duc Tho Le Duc Tho Quan Tu Liem Ha Noi Nhà hàng
265 Nh Tuan Ngoc 2 Duong Me Tri Thuong Me Tri Quan Tu Liem Ha Noi Nhà hàng
266 Lau Nuong Chung Linh 68 Do Duc Duc Me Tri Quan Tu Liem Ha Noi Nhà hàng
267 Nh Gia Ngoc 68 Do Duc Duc Me Tri Quan Tu Liem Ha Noi Nhà hàng
268 Nh Ca Lang Viet Tri Khu Do Thi Me Tri Ha Me Tri Quan Tu Liem Ha Noi Nhà hàng
269 Quan Hai Quan Khu Do Thi Me Tri Ha Me Tri Quan Tu Liem Ha Noi Nhà hàng
270 Karraoke X Men Khu Do Thi Me Tri Ha Me Tri Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
271 Kok Xone 53 Tt3 Khu Do Thi Song Da My Dinh My Dinh Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
272 Hat Cho Nhau Nghe G7 Trai Ga K1,phu Dien Phu Dien Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
273 Karaoke 3a 48a Le Quang Dao Phu Do Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
274 Karaoke Lucky 16 Le Quang Dao Phu Do Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
275 Kok Vuon Xoai To 4 Thuong Cat Thuong Cat Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
276 Kok Titanic 31 Cau Vong Thuy Phuong Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
277 Chem Quan 277b Thuy Phuong Thuy Phuong Quan Tu Liem Ha Noi Nhà hàng
278 Hat Cho Nhau Nghe Thuy Dung 47 Thuy Phuong Thuy Phuong Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
279 Intercon Landmark Restaurant 63f 72 Pham Hung Tu Liem Quan Tu Liem Ha Noi Nhà hàng
280 Co May Karaoke   Xa Me Tri Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
281 Kok Hong Trang Ql70 Xuan Phuong Xuan Phuong Quan Tu Liem Ha Noi Karaoke
282 Duc Ngu Cho Giay Duc Dung  Duc Tho Huyen Duc Tho Ha Tinh Nhà hàng
283 Dung Canh 20 Nguyen Thi Minh Khai Tt Duc Tho Huyen Duc Tho Ha Tinh Nhà hàng
284 Chi Luu Khoi 7 Ho Binh Son  Tt Huong Khe Huyen Huong Khe Ha Tinh Nhà hàng
285 Xuan Hoai Khoi 7 Ho Binh Son  Tt Huong Khe Huyen Huong Khe Ha Tinh Nhà hàng
286 Huan Nhung Khoi 8 Ho Binh Son  Tt Huong Khe Huyen Huong Khe Ha Tinh Nhà hàng
287 Khanh Ly Quoc Lo 1 K1 Xuan Hong Huyen Nghi Xuan Ha Tinh Nhà hàng
288 Nh Thang Dao Vu Quang Duc Bong Huyen Vu Quang Ha Tinh Nhà hàng
289 Luong Son Bac Ham Nghi Thach Linh Thanh Pho Ha Tinh Ha Tinh Nhà hàng
290 Lan Anh Clup Ql 1a Thach Trung Thanh Pho Ha Tinh Ha Tinh Karaoke
291 Nha Toi 67 Le Duan Tran Phu Thanh Pho Ha Tinh Ha Tinh Nhà hàng
292 Sen Vang 12 Le Dua Tran Phu Thanh Pho Ha Tinh Ha Tinh Nhà hàng
293 Ngo Dong K1, bac Hong Bac Hong Hong Linh Thi Xa Hong Linh Ha Tinh Nhà hàng
294 Hoa Trong K2 Bac Hong Bac Hong Hong Linh Thi Xa Hong Linh Ha Tinh Nhà hàng
295 Minh Hung 151 Tran Phu Nam Hong Hong Linh Thi Xa Hong Linh Ha Tinh Nhà hàng
296 Lan Hung K1 Nam Hong Nam Hong Hong Linh Thi Xa Hong Linh Ha Tinh Nhà hàng
297 Nh Tuoi Hiep 256 Ngoc Son Ngoc Son Huyen Tu Ky Hai Duong Nhà hàng
298 Nha Hang So 1 So1 Hong Quang Nguyen Trai TP Hai Duong Hai Duong Nhà hàng
299 Pho Nhau Tue Tinh Tue Tinh Keo Dai Pham Ngu Lao TP Hai Duong Hai Duong Nhà hàng
300 Hai Lua 2 Hong Quang Tan Binh TP Hai Duong Hai Duong Nhà hàng
301 San Vuon 123 6 Hoang Hoa Tham Thach Khoi TP Hai Duong Hai Duong Nhà hàng
302 Roal Clup 56 Tran Van Can Tu Minh TP Hai Duong Hai Duong Karaoke
303 Nh Duc Thinh 2 280 208 An Duong Huyen An Duong Hai Phong Nhà hàng
304 Bar Da Lien Thon Lien Xa Cam Xuan Huyen Kien Thuy Hai Phong Nhà hàng
305 Kok Luxyry2 Ngu Doan Ngu Doan Kien Quoc Huyen Kien Thuy Hai Phong Karaoke
306 Nh Nam Phong Duong 10 Kenh Giang Huyen Thuy Nguyen Hai Phong Nhà hàng
307 Nh Thuy Anh 68   Kien Bai Huyen Thuy Nguyen Hai Phong Nhà hàng
308 Karaoke 02 Lien Xa Lien Thon Huyen Thuy Nguyen Hai Phong Karaoke
309 Nh Gio Dong Lien Xa Nui Deo Huyen Thuy Nguyen Hai Phong Nhà hàng
310 Karaoke 159 Lien Thon Phuc Le Huyen Thuy Nguyen Hai Phong Karaoke
311 Nh Hoang Ke Cong Co Tan Duong Tan Duong Huyen Thuy Nguyen Hai Phong Nhà hàng
312 Karaokemelow Lien Xa Lien Thon Tan Duong Huyen Thuy Nguyen Hai Phong Karaoke
313 Nh De Dong Duong Lien Xa Thi Tran Nui Deo Huyen Thuy Nguyen Hai Phong Nhà hàng
314 Nh Binh Minh Lien Huyen Thi Tran Nui Deo Huyen Thuy Nguyen Hai Phong Nhà hàng
315 Nh De Tung Xeo Dong Cau Dong Cau Thuy Dương Huyen Thuy Nguyen Hai Phong Nhà hàng
316 Karaoke Minh Vien Pho Moi Duong 10 Thuy Son Huyen Thuy Nguyen Hai Phong Karaoke
317 Nhip Dieu Tre 68 Nam Am 0 Tam Cuong Huyen Vinh Bao Hai Phong Karaoke
318 Mango Bar Cafe& Restaurant Duong Kinh Mac Dang Doanh Duong Kinh Quan Duong Kinh Hai Phong Nhà hàng
319 Lau Hoi Ty Huu 134 134 Van Cao Dang Lam Quan Hai An Hai Phong Nhà hàng
320 Nh Nhat Minh So18lo5b Le Hong Phong Dang Lam Quan Hai An Hai Phong Nhà hàng
321 Bar Gm 300 Van Cao Dang Lam Quan Hai An Hai Phong Nhà hàng
322 Kok Phuong Tien Thanh 69 Trung Luc Dang Lam Quan Hai An Hai Phong Karaoke
323 Quan Vuon22 14/333 Van Cao Dang Lam Quan Hai An Hai Phong Nhà hàng
324 Minh Nhat Karaoke 39 Ha Doan2 Dong Hai Quan Hai An Hai Phong Karaoke
325 Nh Gao Do 1 Trung Hanh Dong Hai Quan Hai An Hai Phong Nhà hàng
326 Kok Pham Ha 69/1158 Nguyen Binh Khiem Dong Hai Quan Hai An Hai Phong Karaoke
327 Kok Loc Vung Do Phuong Luu 100 Dong Hai 1 Quan Hai An Hai Phong Karaoke
328 Karaoke Thanh Long 320 Da Nang Dong Hai 1 Quan Hai An Hai Phong Karaoke
329 Karaoke 268 268 Bui Tu Nhien Dong Hai 1 Quan Hai An Hai Phong Karaoke
330 Nhà hàng 79 79 Ngo Gia Tu Thanh To Quan Hai An Hai Phong Nhà hàng
331 Quan Huynh De 18 Trung Luc Trung Luc Quan Hai An Hai Phong Nhà hàng
332 New Karaoke 65/18d Kieu Son Trung Luc Quan Hai An Hai Phong Karaoke
333 Bolero 32 Le Hong Phong Dang Hai Quan Hong Bang Hai Phong Nhà hàng
334 Fantasy Beer Garden Dien Bien Phu 64 Dien Bien Quan Hong Bang Hai Phong Nhà hàng
335 Nh Dong Que Quan Bac Dang 2b Ha Ly Quan Hong Bang Hai Phong Nhà hàng
336 Buzz Pub Hoang Van Thu 27 Hoang Van Thu Quan Hong Bang Hai Phong Nhà hàng
337 Oc Trung Beo 36 Le Dai Hanh Hoang Van Thu Quan Hong Bang Hai Phong Nhà hàng
338 Bar Fleudo 50 Dinh Tien Hoang Hoang Van Thu Quan Hong Bang Hai Phong Nhà hàng
339 Karaoke Fluer Dor 35 Hoang Van Thu Hoang Van Thu Quan Hong Bang Hai Phong Karaoke
340 Level 7 Ly Tu Trong Ly Tu Trong Quan Hong Bang Hai Phong Nhà hàng
341 Huong Cang L?â¢u H?†â¡i 77 Nguyen Trai May To Quan Hong Bang Hai Phong Nhà hàng
342 Kok Sao Mai 2 31 Vo Thi Sau May To Quan Hong Bang Hai Phong Karaoke
343 Garden 25 25 Minh Khai Minh Khai Quan Hong Bang Hai Phong Nhà hàng
344 Delices 23 Minh Khai Minh Khai Quan Hong Bang Hai Phong Karaoke
345 Xo Bar & Cuisine 2 Minh Khai Minh Khai Quan Hong Bang Hai Phong Nhà hàng
346 Kok Tan Tan 55 An Lac So Dau Quan Hong Bang Hai Phong Karaoke
347 Kok Nam Khanh 75 Metro Hong Bang So Dau Quan Hong Bang Hai Phong Karaoke
348 Sunset Beer 167 Bach Dang Thuong Ly Quan Hong Bang Hai Phong Nhà hàng
349 Kok Venus 2 Hong Bang Trai Chuoi Quan Hong Bang Hai Phong Karaoke
350 Vuon Hai San 24 Tran Hung Dao Tran Hung Dao Quan Hong Bang Hai Phong Nhà hàng
351 Urbanise Loungh 25 Tran Quang Khai Tran Quang Khai Quan Hong Bang Hai Phong Nhà hàng
352 Tom Club 288 Ton Duc Thang An Dong Quan Le Chan Hai Phong Karaoke
353 Hot Karaoke 152 Nguyen Van Linh Du Hang Kenh Quan Le Chan Hai Phong Karaoke
354 Funny Bar 48 Duong Vong Ho Sen Ho Sen Quan Le Chan Hai Phong Nhà hàng
355 Play House Beer Club 12 Ho Sen Ho Sen Quan Le Chan Hai Phong Nhà hàng
356 Kok 1080 48 Quan Nam Kenh Duong Quan Le Chan Hai Phong Karaoke
357 Kok Tra My 101 Quan Nam Kenh Duong Quan Le Chan Hai Phong Karaoke
358 Box Beer Club 36 Hoang Minh Thao Nghia Xa Quan Le Chan Hai Phong Nhà hàng
359 Nh Mivili 130 Nguyen Duc Canh Nguyen Duc Canh Quan Le Chan Hai Phong Nhà hàng
360 Nh Thien Phu 28 Duong Vong Cau Niem Niem Nghia Quan Le Chan Hai Phong Nhà hàng
361 Karaoke Trang Anh 90.134 Ton Duc Thang Ton Duc Thang Quan Le Chan Hai Phong Karaoke
362 Kok Sonic 100b Tran Nguyen Han Tran Nguyen Han Quan Le Chan Hai Phong Karaoke
363 Hai San Hang Anh 436 Hoang Minh Thao Vinh Niem Quan Le Chan Hai Phong Nhà hàng
364 Bar Cafe 12h Vo Nguyen Giap To 30 Vinh Niem Quan Le Chan Hai Phong Nhà hàng
365 Vua Ba Ba 3 719 Thien Loi Vinh Niem Quan Le Chan Hai Phong Nhà hàng
366 Karaoke Family A+ 125 Nguyen Binh Kiem Binh Kiem Quan Ngo Quyen Hai Phong Karaoke
367 Ba Cu Cau Dat 179 Cau Dat Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
368 Trung Thanh 134 Van Cao Dang Giang Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
369 Quan La 31/182 Van Cao Dang Giang Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
370 Cha Ca Vu Dai 302 Van Cao Dang Lam Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
371 Nh Ngoc Thach 2 Lo 7c Le Hong Phong Dong Khe Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
372 Hai San Trung Dat 22 Le Hong Phong Dong Khe Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
373 Kok Diem Hen 87 87lo27 Le Hong Phong Dong Khe Quan Ngo Quyen Hai Phong Karaoke
374 Nh Phuong Dong Lo 22 Le Hong Phonh Dong Khe Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
375 Nh Song Phat 13 Cum 4 Le Hong Phong Dong Khe Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
376 De Thai Lo 6b Le Hong Phong Dong Khe Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
377 Kok Ola Lo 7c Le Hong Phong Dong Khe Quan Ngo Quyen Hai Phong Karaoke
378 Vua Lau 99 So 3 L 28 Le Hong Phong Dong Khe Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
379 5 Cay Co 26 Le Hong Phong Dong Khe Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
380 Lau Minh Phuong Lo 22 Le Hong Phong Dong Khe Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
381 Quan Vuong 5b Vo Thi Sau Lac Vien Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
382 Vit Anh Thay Lach Tray 114 Lach Tray Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
383 Lau Hoi Thuy Te 126 Lach Tray Lach Tray Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
384 Deli Steams Restaurant 120 Lach Tray Lach Tray Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
385 Deli Steams Beer Club 120 Lach Tray Lach Tray Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
386 Lau Sawadee 394 Lach Tray Lach Tray Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
387 Nh Sen Viet Ngo 420 Lach Tray Lach Tray Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
388 Lau Bo 30 30 Lach Tray Lach Tray Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
389 Nh Thong Nhat 75 Nguyen Trai Le Lai Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
390 Lau Sawadee 2 206 Le Loi Le Loi Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
391 Lau 1 Nguoi 98 Le Loi Le Loi Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
392 Bia Hong Xuyen 45 Duong Vong Ho Quan Ngua Le Loi Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
393 Lau Hoi Thành Dat 5b Lo 26 Lê Hongphong Lehongphong Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
394 Pho Ga Restaurant 75 Luong Khanh Thien Luong Khanh Thien Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
395 Lau Hæ¡i Hai San Hong Kong 35 Luong Khanh Thien Luong Khanh Thien Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
396 Peerage Beer Club 75 Luong Khanh Thien Luong Khanh Thien Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
397 Nha Hang Huyen Beo 6 Nguyen Trai Nguyen Trai Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
398 Nha Hang Ga Tuoi Hoang Ngan 9 Le Hong Phong  Phuong May To Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
399 Lau Hoi 2 118 Tran Khanh Du Tran Khanh Du Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
400 Mya Bar 134 Van Cao Van Cao Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
401 Nha Hàng Ngoc Linh 58/182 Van Cao Van Cao Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
402 Nha Hang Han Quoc 174 Van Cao Van Cao Quan Ngo Quyen Hai Phong Nhà hàng
403 Khoai 89 Pham Viet Chanh 19 Quan 1 HCM Nhà hàng
404 Tandoor 39 Ngo Duc Ke Bến Nghé Quan 1 HCM Nhà hàng
405 Tandoor 39a , 39b Ngo Duc Ke Ben Nghe Quan 1 HCM Nhà hàng
406 Stormp Sai Gon 5b Nguyen Sieu Ben Nghe Quan 1 HCM Nhà hàng
407 Temple Club 39 Ton That Hiep Ben Nghe Quan 1 HCM Nhà hàng
408 Caravell Hotel 19,23 Cong Truong Lam Son Ben Nghe Quan 1 HCM Nhà hàng
409 Stormp Sai Gon 5b Nguyen Sieu Ben Nghe Quan 1 HCM Nhà hàng
410 Hoa Tuc 74/7e Hai Ba Trung Ben Nghe Quan 1 HCM Nhà hàng
411 Di Buu Le Thanh Ton 1 Le Thanh Ton Ben Nghe Quan 1 HCM Nhà hàng
412 Mz Bar 56 Bui Thi Xuan Ben Thanh Quan 1 HCM Nhà hàng
413 Wings 200 Cong Quynh Cong Quynh Quan 1 HCM Nhà hàng
414 Quan Alibaba 76 Tan Hoa Phường 8 Quan 11 HCM Nhà hàng
415 Mad House 6/1 Nguyen U Di Thao Dien Quan 2 HCM Nhà hàng
416 Fat Shaggys 97d Thao Dien Thao Dien Quan 2 HCM Nhà hàng
417 Lau De Yen Hong 1270 Vinh Loc Vinh Loc B Quan Binh Chanh HCM Nhà hàng
418 5 Sanh 289a Nguyen Thi Tu Binh Hung Hoa B Quan Binh Tan HCM Nhà hàng
419 Ga Nuong Anh Tu 45 Le Quang Dinh Phường 12 Quan Binh Thanh HCM Nhà hàng
420 Ga Nuong Viet Huong 46 Le Quang Dinh Phường 12 Quan Binh Thanh HCM Nhà hàng
421 Hai San 366 366 Chu Van An Phường 22 Quan Binh Thanh HCM Nhà hàng
422 Quan Ga Nuong Lu 20 Pham Van Dong Phường 2 Quan Go Vap HCM Nhà hàng
423 Quan De Tan Xuan 5b Pham Ngu Lao Phường 3 Quan Go Vap HCM Nhà hàng
424 Quan An Loc 21 Nguyen Van Dung Phường 6 Quan Go Vap HCM Nhà hàng
425 Quan Gu 4 Hoa Lan Phường 3 Quan Phu Nhuan HCM Nhà hàng
426 De Tuoi 239 239 Nguyen Trong Tuyen Phường 8 Quan Phu Nhuan HCM Nhà hàng
427 Su Dai 241 Nguyen Trong Tuyen Phường 8 Quan Phu Nhuan HCM Nhà hàng
428 Quan Ruot 145a Nguyen Dinh Chinh Phường 8 Quan Phu Nhuan HCM Nhà hàng
429 Nha Hang Di Buu 68 Nguyen Van Troi Phường 8 Quan Phu Nhuan HCM Nhà hàng
430 Can Tin Hang Khong 235 Nguyen Trong Tuyen Phường 8 Quan Phu Nhuan HCM Nhà hàng
431 Hoang Gia 6 Huynh Lan Khanh Phường 5 Quan Tan Binh HCM Nhà hàng
432 Thanh Noi 2 316 Doc Lap Tan Quy Quan Tan Phu HCM Nhà hàng
433 915 915 Au Co Tan Son Nhi Quan Tan Phu HCM Nhà hàng
434 Lang Nuong Song Bien 8a Dao Trinh Nhat Linh Tay Quan Thu Duc HCM Nhà hàng
435 Nh Duyen Anh Chua Co Duong Mong Phu My Huyen Phu Vang Hue Nhà hàng
436 Quan Binh Chuong Duong Phu Hoa Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
437 Quan May 85 Hung Vuong Phu Hoi Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
438 Dtn Pub 25 Nguyen Cong Tru Phu Hoi Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
439 Mr Tao 31 Chu Van An Phu Hoi Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
440 912factory 38 Chu Van An Phu Hoi Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
441 Aboss So 1a Vo Thi Sau Phu Hoi Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
442 Taboo 16 Vo Thi Sau Phu Hoi Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
443 An Phu ( B.i) 48 Chu Van An Phu Hoi Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
444 Century Bar Garden 49 Le Loi Phu Hoi Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
445 Dmz 60 Le Loi Phu Hoi Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
446 Tavet 1 Vo Thi Sau Phu Hoi Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
447 Pho Nuong Tokyo 13 Vo Thi Sau Phu Hôi Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
448 Ga 32 Nguyen Thai Hoc Phuhoi Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
449 Xuan Trang Chu Van An Phuong Phu Hoi Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
450 Quan 888 271 Huynh Thuc Khang Phuong Tay Loc Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
451 Nh Tan Huong Sen 96b Nguyen Trai Phuong Thuan Hoa Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
452 Quan 46 87 Yet Kieu Phuong Thuan Loc Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
453 Chic 1 Luu Huu Phuoc Phuong Vy Da Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
454 Go Lo 62 To Huu Phuong Xuan Phu Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
455 Mieu Doi 2 Lo 60 To Huu Phuong Xuan Phu Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
456 Ro Beer Le Quang Dao Phuong Xuan Phu Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
457 Bong Chuoi 39/2 Ngo Thoi Nham Thuan Hoa Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
458 Ga Kien Vuon 66 Doan Thi Diem Thuan Thanh Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
459 Nha Hang Goc Pho Plus 04 Le Minh Vinh Loi Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
460 Hai San 468 12 Le Quang Dao Xuan Phu Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
461 Rio 47 Le Viet Luong Xuan Phu Thanh Pho Hue Hue Nhà hàng
462 Kok Bolero   Nhu Quynh Huyen Van Lam Hung Yen Karaoke
463 Kok Thao Khanh   Luc Dien Huyen Yen My Hung Yen Karaoke
464 Nh Vu Gia Khu Ben Xe Khu Ben Xe Tx My Hao Hung Yen Nhà hàng
465 Nh Tran Gia 06 Be Van Dan Sapa Huyen Sa Pa Lao Cai Nhà hàng
466 Nh. Song Nhi 001 Thac Bac Sapa Huyen Sa Pa Lao Cai Nhà hàng
467 Bar Hill Station 27 Thac Bac Tt Sapa Huyen Sa Pa Lao Cai Nhà hàng
468 Kok. Vuon Hong 054 Fanxipan Tt. Sapa Huyen Sa Pa Lao Cai Karaoke
469 Nh.thach Thao 023 Xuan Vien Tt. Sapa Huyen Sa Pa Lao Cai Nhà hàng
470 Tao Ngo Vien 058 Fansipan Tt.sapa Huyen Sa Pa Lao Cai Nhà hàng
471 Cat Cat Garden 01 Cat Cat Tt.sapa Huyen Sa Pa Lao Cai Nhà hàng
472 Trau Tuoi 116 An Duong Vuong Coc Leu TP Lao Cai Lao Cai Nhà hàng
473 Kok Hoang Gia 1 325 Hong Ha Coc Leu TP Lao Cai Lao Cai Karaoke
474 Duy Bau 102 Soi Tien Coc Leu TP Lao Cai Lao Cai Nhà hàng
475 Vua Hai San 102 Soi Tien Coc Leu TP Lao Cai Lao Cai Nhà hàng
476 Am Thuc Que Huong D1 Bo Ke Kim Tan Kim Tan TP Lao Cai Lao Cai Nhà hàng
477 Quan Soc 433 Ngo Quyen Kim Tan TP Lao Cai Lao Cai Nhà hàng
478 Bia 398 398 Ngo Quyen Kim Tan TP Lao Cai Lao Cai Nhà hàng
479 Bia Thu Thuy 363 Ngo Quyen Kim Tan TP Lao Cai Lao Cai Nhà hàng
480 Fan Beer 429 Ngo Quyen Kim Tan TP Lao Cai Lao Cai Nhà hàng
481 La Co Ngoi Dum Ngo Quyen Kim Tan TP Lao Cai Lao Cai Nhà hàng
482 Bia Tung Beo 268 An Duong Vuong Kim Tan TP Lao Cai Lao Cai Nhà hàng
483 Bia Tùng Lâm 386 Ngo Quyen Kim Tân TP Lao Cai Lao Cai Nhà hàng
484 Kok A99 213 Minh Khai Pho Moi TP Lao Cai Lao Cai Karaoke
485 Kok Boss 005 Minh Khai Pho Moi TP Lao Cai Lao Cai Karaoke
486 Nh Thanh Tu San Bong Minh Khai Pho Moi TP Lao Cai Lao Cai Nhà hàng
487 Kok Duc Anh 039 Nguyen Hue Pho Moi TP Lao Cai Lao Cai Karaoke
488 Bia Toan Hang 503 Hoang Quoc Viet Pom Han TP Lao Cai Lao Cai Nhà hàng
489 Kara Trang Nhe K Tan Dong Duong Lien Khoi Tt Nghia Dan Huyen Nghia Dan Nghe An Karaoke
490 Yen Loan   Châu Quang Huyen Quy Hop Nghe An Karaoke
491 Tinh Duyen Xom Cho 48 Dong Hop Huyen Quy Hop Nghe An Karaoke
492 Thuan Hang 32 Khoi 12 Th? Tr?n Huyen Quy Hop Nghe An Nhà hàng
493 Quan Moc 17 Khoi 17 Thi Tran Huyen Quy Hop Nghe An Nhà hàng
494 Anh Duong 98 Bai Tam Quynh Phuong Quynh Phuong Huyen Quynh Luu Nghe An Nhà hàng
495 Bien Xanh 2 71 Le Khoi Doi Cung Thanh Pho Vinh Nghe An Nhà hàng
496 Ram Bien Dai Lo Le Nin 68 Ha Huy Tap Thanh Pho Vinh Nghe An Nhà hàng
497 Cua Hoi Quan 2 Pham Dinh Toai 84 Ha Huy Tap Thanh Pho Vinh Nghe An Nhà hàng
498 Dai Duong 161 Le Nin Ha Huy Tap Thanh Pho Vinh Nghe An Nhà hàng
499 Sumo Chef 129 Le Hoan Hecman Thanh Pho Vinh Nghe An Nhà hàng
500 Bia Tu Do Doc Thiet 127 Hung Binh Thanh Pho Vinh Nghe An Nhà hàng
501 Nh Cua Do Dai Lo Le Nin 21 Nghi Phu Thanh Pho Vinh Nghe An Nhà hàng
502 A Chau 85 Tran Quang Dieu Truong Thi Thanh Pho Vinh Nghe An Nhà hàng
503 The Lux Bau Sen Duong Lien Xom Hoa Hieu Thi Xa Thai Hoa Nghe An Nhà hàng
504 Nh Lan Dong 2 Tan Phu 48 Hoa Hieu Thi Xa Thai Hoa Nghe An Nhà hàng
505 Trung Tam Dich Vu An Uong 228 Nguyen Trai Hoa Hieu Thi Xa Thai Hoa Nghe An Nhà hàng
506 Cay Dua Xom2 Duong 48 Nghia Thuan Thi Xa Thai Hoa Nghe An Nhà hàng
507 Nha Hang Song Hieu 1 Bo Ke Moi Tay Ho 1 Thi Xa Thai Hoa Nghe An Nhà hàng
508 Karaoke Sac Mau 5 Pho 11 Dong Thanh TP Ninh Binh Ninh Binh Karaoke
509 Phan Tom 8 Ton Duc Thang Dong Thanh TP Ninh Binh Ninh Binh Karaoke
510 Nga Lai Lien Thon  Thanh Trach Huyen Bo Trach Quang Binh Nhà hàng
511 Bau Ma Quan Thon 4  Trung Trach Huyen Bo Trach Quang Binh Nhà hàng
512 Dai Duong Lien Xa  Trung Trach Huyen Bo Trach Quang Binh Nhà hàng
513 Ha Giang  Vo Nguyen Giap Phong Thuy Huyen Le Thuy Quang Binh Nhà hàng
514 Tuan Huong Thuong Phong,phong Thuy Phong Thuy,le Thuy Thuong Phong Huyen Le Thuy Quang Binh Nhà hàng
515 Que Huong Tt Kien Giang Tt Kien Giang Tt Kien Giang Huyen Le Thuy Quang Binh Nhà hàng
516 Huong Bay Tt Kien Giang Tt Kien Giang Tt Kien Giang Huyen Le Thuy Quang Binh Nhà hàng
517 Lau Nuong Quang Trung 0 Tt Kien Giang Huyen Le Thuy Quang Binh Nhà hàng
518 Corona Beer  Kp6 Ba Don Huyen Quang Trach Quang Binh Nhà hàng
519 Quan 354 354 Phan Dinh Phung Bac Ly TP Dong Hoi Quang Binh Nhà hàng
520 Nh Muc Nhay Lien Xa Nhat Le Bao Ninh TP Dong Hoi Quang Binh Nhà hàng
521 Nhat Le Riverside Lien Xa Nhat Le Bao Ninh TP Dong Hoi Quang Binh Nhà hàng
522 Nh 61 61 Nhat Le Bao Ninh TP Dong Hoi Quang Binh Nhà hàng
523 Nhu Y 11 Le Quy Don Dong My TP Dong Hoi Quang Binh Nhà hàng
524 Dung Dinh Tran Quoc Toan 57 Dong Phu TP Dong Hoi Quang Binh Nhà hàng
525 De Cu Quan Khu 533, Ven Bo Song Le Ky  Hai Đinh TP Dong Hoi Quang Binh Nhà hàng
526 Binh Yen Huong Giang Huong Giang Hai Dinh TP Dong Hoi Quang Binh Nhà hàng
527 Ha Thu Dao Loc Ninh  Loc Ninh TP Dong Hoi Quang Binh Nhà hàng
528 Cay Dua Ktm525 Nam Ly Nam Ly TP Dong Hoi Quang Binh Nhà hàng
529 Sau Beo   Nam Ly TP Dong Hoi Quang Binh Nhà hàng
530 Dung Dinh 3 Pham Van Dong 0 Nam Ly TP Dong Hoi Quang Binh Nhà hàng
531 Thuy Linh Quan Kp 3 Tt Nui Thanh Na Huyen Nui Thanh Quang Nam Nhà hàng
532 Viet Thai Kp3 Na Na Huyen Nui Thanh Quang Nam Nhà hàng
533 Nha Hang She Kp 3 Tam Hiep Tam Hiep Huyen Nui Thanh Quang Nam Nhà hàng
534 Nui Thanh Quan Kp 2 Tt Nui Thanh Tam Hiep Huyen Nui Thanh Quang Nam Nhà hàng
535 Bo Lo Ba La B16 Bau Giang Cau Moi Nghia Lo TP Quang Ngai Quang Ngai Nhà hàng
536 Nolan 88 Le Loi P. Chanh Lo TP Quang Ngai Quang Ngai Nhà hàng
537 Q. Tuan Huy 199/7 Le Loi P. Nghia Lo TP Quang Ngai Quang Ngai Nhà hàng
538 Thuan Phat 02 Ngo Si Lien P. Tran Hung Dao TP Quang Ngai Quang Ngai Nhà hàng
539 Hai San Tien Quy A101,102 Pho Co Bai Chay TP Ha Long Quang Ninh Nhà hàng
540 Nha Hang Gia Bao 38 Ha Long Bai Chay TP Ha Long Quang Ninh Nhà hàng
541 Thuy Duong Bar   Bai Chay TP Ha Long Quang Ninh Nhà hàng
542 6s Beer Garden Tran Quoc Nghien Hong Hai TP Ha Long Quang Ninh Nhà hàng
543 Ngoi Do Cot 5 Hong Ha   TP Ha Long Quang Ninh Nhà hàng
544 Bia 398 Yet Kieu   TP Ha Long Quang Ninh Nhà hàng
545 Nha Hang Ly Ly 2 Khu Vinh Thong Mao Khe TX Dong Trieu Quang Ninh Nhà hàng
546 Nh Tay Nam Pho Moi Mao Khe TX Dong Trieu Quang Ninh Nhà hàng
547 Nha Hang Cay Si 18 Vinh Tuy 1 Mao Khe TX Dong Trieu Quang Ninh Nhà hàng
548 Com Nieu Ca Keo 01 Hoang Quoc Viet Mao Khe TX Dong Trieu Quang Ninh Nhà hàng
549 Hoi Quan Hoang Tan Buu Dien Hoang Tan TX Quang Yen Quang Ninh Nhà hàng
550 Nha Hang Loc Huong 20 Truong Han Sieu Phuong 1 TP Dong Ha Quang Tri Nhà hàng
551 Bich La Thon Ii Truong Cong Kinh Dong Le TP Dong Ha Quang Tri Nhà hàng
552 Nha Hang 5e 146 Ly Thuong Kiet Dong Luong TP Dong Ha Quang Tri Nhà hàng
553 Nha Hang Loc Huong 2 178 Quoc Lo 9 Phuong 1 TP Dong Ha Quang Tri Nhà hàng
554 Bich La Thon I 65 Hung Vuong Phuong 5 TP Dong Ha Quang Tri Nhà hàng
555 Bia Tuan Anh 85 Lo Van Gia Chieng Le Thanh pho Son La Son La Nhà hàng
556 Lam Tatoo To 8 Chieng Sinh Thanh pho Son La Son La Nhà hàng
557 Bia Phuong Thao 219 Tran Dang Ninh Quyet Tam Thanh pho Son La Son La Nhà hàng
558 Lam Toi 210 Truong Chinh Quyet Thang Thanh pho Son La Son La Nhà hàng
559 Bia Thanh 88 12 Ngo 6 Hoang Quoc Viet Quyet Thang Thanh pho Son La Son La Nhà hàng
560 Bia Phuong 162 Nguyen Luong Bang Quyet Thang Thanh pho Son La Son La Nhà hàng
561 007 Karaoke 07 D. 3/2 Quyet Thang Thanh pho Son La Son La Karaoke
562 Bia Gio Cau Vang 35 Ngo Quyen To Hieu Thanh pho Son La Son La Nhà hàng
563 Kok New Dong Chau De Bien Dong Minh Huyen Tien Hai Thai Binh Karaoke
564 Kok Nohi Viet De Nam Phu Nam Phu Huyen Tien Hai Thai Binh Karaoke
565 Nh Cao Luong Do Tran Thai Tong Bo Xuyen Thanh pho Thai Binh Thai Binh Nhà hàng
566 Kok Huong Giang Lo 31 Ngo Quyen Ky Ba Thanh pho Thai Binh Thai Binh Karaoke
567 Nh Van Long Quan 439 Dinh Tien Hoang Ky Ba Thanh pho Thai Binh Thai Binh Nhà hàng
568 Kok Moza Le Quy Don Ky Ba Thanh pho Thai Binh Thai Binh Karaoke
569 Nh Son De Khu San Bong Chua Tien Ky Ba Thanh pho Thai Binh Thai Binh Nhà hàng
570 Kok 44 Le Quy Don 44 Le Quy Don Tien Phong Thanh pho Thai Binh Thai Binh Karaoke
571 Nh Duy Nghia 538 Le Thanh Tong Tran Hung Dao Thanh pho Thai Binh Thai Binh Nhà hàng
572 Kok Martin Lo 37 Ngo Quyen Tran Lam Thanh pho Thai Binh Thai Binh Karaoke
573 Nh Sen Vang Lo 32 Ngo Quyen Tran Lam Thanh pho Thai Binh Thai Binh Nhà hàng
574 Clup Hai Dang Lo 04 Nguyen Van Nang Tran Lam Thanh pho Thai Binh Thai Binh Nhà hàng
575 Ulike Beer Garden Le Quy Don Tran Lam Thanh pho Thai Binh Thai Binh Nhà hàng
576 Dragon Beer 10 Khu Do Thi Xuong Rong Phan Dinh Phung TP Thai Nguyen Thai Nguyen Nhà hàng
577 Beer 158 Minh Cau Thah Pho TP Thai Nguyen Thai Nguyen Nhà hàng
578 Toan Ha A Doi 1 Dong Anh Huyen Dong Son Thanh Hoa Karaoke
579 Nh Phuong Thuy 05 Pho Cong Le Dinh Chinh Huyen Ngoc Lac Thanh Hoa Nhà hàng
580 Nh Dung Ut Minh Son Hcm Minh Tien Huyen Ngoc Lac Thanh Hoa Nhà hàng
581 Montblan   Ngoc Khe Huyen Ngoc Lac Thanh Hoa Karaoke
582 Que Huong 2 Mon Ho Chi Minh Quang Trung Huyen Ngoc Lac Thanh Hoa Karaoke
583 Nh Do Thi Hcm Quang Trung Huyen Ngoc Lac Thanh Hoa Nhà hàng
584 Bon Mua Vinh Son Vinh Son Huyen Quang Xuong Thanh Hoa Nhà hàng
585 Hong Le A Pho Thieu Dan Ly Huyen Trieu Son Thanh Hoa Karaoke
586 Cong Tam 61 Pho Tan Phong Tt Trieu Son Huyen Trieu Son Thanh Hoa Nhà hàng
587 Quan Chi En 242 Lac Long Quan Dong Ve TP Thanh Hoa Thanh Hoa Nhà hàng
588 Quan Huong Que Lo 456 Lac Long Quan Dong Ve TP Thanh Hoa Thanh Hoa Nhà hàng
589 Kok36 268 Lac Long Quan Dong Ve TP Thanh Hoa Thanh Hoa Karaoke
590 Nh Son Han 55a Mai An Tiem Lam Son TP Thanh Hoa Thanh Hoa Nhà hàng
591 Manhattan Restaurant 1,3 Cao Thang Lam Son TP Thanh Hoa Thanh Hoa Nhà hàng
592 Dung Hang 04 Tran Oanh Truong Thi TP Thanh Hoa Thanh Hoa Nhà hàng
593 Gat Gu Quan 100 Truong Thi Truong Thi TP Thanh Hoa Thanh Hoa Nhà hàng
594 Hiep Huong Vinh Son Doi Co Tien Vinh Son TX Sam Son Thanh Hoa Nhà hàng
595 Nh Vinh Son Phuong Vân Len Thon Vinh Son TX Sam Son Thanh Hoa Nhà hàng
596 Hung Thuy Vh Vinh Son Vinh Son TX Sam Son Thanh Hoa Nhà hàng
597 Nuong Mien Bien Lien Thon Vinh Son Vinh Son TX Sam Son Thanh Hoa Nhà hàng
598 Blu2   Lap Thach Huyen Lap Thach Vĩnh Phúc Karaoke
599 Karaoke Ontop   Hong Chau Huyen Yen Lac Vĩnh Phúc Karaoke
600 Kok Lasvegas   Kdt Dong Son TP Vinh Yen Vĩnh Phúc Karaoke
601 Garden X   Kdt Dong Son TP Vinh Yen Vĩnh Phúc Nhà hàng
602 Kok Dong Duong     TX Phuc Yen Vĩnh Phúc Karaoke
603 Nh Hoa Cau Hai Ba Trung Tien Chau TX Phuc Yen Vĩnh Phúc Nhà hàng
             
             

DANH SÁCH SIÊU THỊ - TẠP HÓA BÁN CARSLBERG SMOOTH DRAUGHT

STT Tên điểm bán địa chỉ Phường/Xã Quận/Huyện Tỉnh/TP Loại hình điểm bán
1 Tap hoa Quan Thi T1_a1 Tap The Phan Dam Tran Nguyen Han TP Bac Giang Bac Giang Cửa hàng tạp hóa
2 Tap hoa Bao Tuyet 45 Nguyen Cao Ninh Xa TP Bac Ninh Bac Ninh Cửa hàng tạp hóa
3 Tap Hoa Hong 258/17 Phan Chu Trinh Binh Hien Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
4 Chi Lay 356/32 Hoang Dieu Binh Thuan Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
5 Amart 106 Tran Phu Hai Chau 1 Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
6 Tap Hoa 74 74 Tran Phu Hai Chau 1 Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
7 Tap Hoa Dong Thu 2 112 Tran Phu Hai Chau 1 Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
8 Tam Tuoi 30 Tran Binh Trong Hai Chau 2 Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tiện lợi
9 Tap Hoa Phuong 145 Ngo Gia Tu Hai Chau 2 Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
10 Tap Hoa Vy Ha 216 Le Thanh Nghi Hoa Cuong Bac Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
11 Tap Hoa Minh Phuong 368 Phan Chu Trinh Hoa Thuan Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
12 Tap Hoa Que 017 Phan Thanh Tai Hoa Thuan Dong Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
13 Co Chinh 408/23 Trung Nu Vuong Hoa Thuan Dong Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
14 Nhut 258 Hoang Dieu Nam Duong Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
15 B&c K 121/27 Hoang Van Thu Nam Duong Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
16 Tap Hoa Thao 107 Nguyen Hoang Nam Duong Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
17 Tap Hoa Hoai Ngoc 53 Thai Phien Phuoc Ninh Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
18 Tap Hoa 09 9 Co Giang Phuoc Ninh Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
19 Tap Hoa Thuy 16 Co Giang Phuoc Ninh Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
20 Cafe 179 179 Tran Phu Phuoc Ninh Quan Hai Chau Da Nang Cửa hàng tạp hóa
21 Coop Mart 478 Dien Bien Phu Thanh Khe Dong Quan Hai Chau Da Nang Siêu thị
22 Big C 255 Hung Vuong Vinh Trung Quan Hai Chau Da Nang Siêu thị
23 Vinmart 496 Ngo Quyen An Hai Bac Quan Son Tra Da Nang Siêu thị
24 Th Minh Nguyet Nga 3 Dao Duy Tung Dai Bi Huyen Dong Anh Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
25 Th Lan Nghia No Mai Hien Mai Lam Huyen Dong Anh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
26 Shop Dat Nga Cho Xa Nam Hong Nam Hong Huyen Dong Anh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
27 Th Lan Nam Cho Xa Nam Hong Nam Hong Huyen Dong Anh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
28 Shop Minh Son No Duong 2 Phu Lo Huyen Dong Anh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
29 Shop Dung Hoa Phu Minh Duong 2 Phu Minh Huyen Dong Anh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
30 Shop Huong Giang 85 Dan Di Uy No Huyen Dong Anh Ha Noi Siêu thị
31 Vinh Phan Dao Duy Tung Uy No Huyen Dong Anh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
32 Th Thanh Nguyen No Dan Di Uy No Huyen Dong Anh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
33 Th Thuan Xiem Cho Duc Noi Viet Hung, Duc Noi Huyen Dong Anh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
34 Sau Hanh Pho Keo Pho Keo Kim Son Huyen Gia Lam Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
35 Th Co Gia Na Chu Phan Chu Phan Huyen Me Linh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
36 Tap Hoa Hong Hai Xom Thon Chu Phan Huyen Me Linh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
37 Tinh Hong Cho Ha Xom Me Linh Huyen Me Linh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
38 Th Tam Cu Na Tam Dong Tam Dong Huyen Me Linh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
39 Tap Hoa Khanh Chi Xom 404 Tien Thang Huyen Me Linh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
40 Th Binh Phuong Na Na To 5 Quang Minh Huyen Me Linh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
41 Th Minh Thuy Na Trang Viet Trang Viet Huyen Me Linh Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
42 Th Theu Chon No Duong 2 Thai Phu Huyen Soc Son Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
43 Dai Lan Thach Loi Xom Thanh Xuan Huyen Soc Son Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
44 Th Hung Ha 117 Nui Doi Thi Tran Soc Son Huyen Soc Son Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
45 Th Thuy Hung Cho Soc Son Thi Tran Soc Son Huyen Soc Son Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
46 Circle K 126 Nam Cao 126 Nam Cao Giang Vo Quan Ba Dinh Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
47 Circle K 49c Hang Bun 49c Hang Bun Hang Bun Quan Ba Dinh Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
48 Circle K 60 Nguyen Truong To 60 Nguyen Truong To Quan Thanh Quan Ba Dinh Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
49 Circle K 16b Hang Than 16b Hang Than Quan Thanh Quan Ba Dinh Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
50 Circle K 13 Ngu Xa 13 Ngu Xa Truc Bach Quan Ba Dinh Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
51 Circle-k 3 Pham Tuan Tai 3 Pham Tuan Tai Cau Giay Quan Cau Giay Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
52 Circle K Ct3d Co Nhue Ct3d Co Nhue Co Nhue Quan Cau Giay Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
53 Circle-k 213 Tran Quoc Hoan Canh 213 Tran Quoc Hoan Dich Vong Hau Quan Cau Giay Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
54 Circle-k Nguyen Hoang N1h1 Nguyen Hoang My Dinh Quan Cau Giay Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
55 Circlek_k Nguyen Khang 76 Nguyen Khang Nguyen Khang Quan Cau Giay Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
56 Circle 98 Duong Quang Ham 98 Duong Quang Ham Quan Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
57 Big C Thang Long Tran Duy Hung Trung Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Siêu thị
58 Circle K 187 Nnv 187 Nguyen Ngoc Vu Trung Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
59 Circlerk 43 Do Quang 43 Do Quang Trung Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
60 Circle -k 177 Xuan Thuy Xuan Thuy Quan Cau Giay Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
61 Circlek -123 Nguyen Khang 123 Nguyen Khang Yen Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
62 Circle K -trung Hoa 138 Trung Hoa Yen Hoa Quan Cau Giay Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
63 Circle K -54 Vu Trong Phung 54 Vu Trong Phung Thanh Xuan Quan Dong Da Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
64 Siêu thị Tien Loi 12/298 Tay Son Trung Liet Quan Dong Da Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
65 Tu Quynh 109 A49 Thai Thinh Trung Liet Quan Dong Da Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
66 Circlek Spark Ct7e Spark Kdt Duong Noi Duong Noi Quan Ha Dong Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
67 Circlek 12a1 Ngo Thi Nham 12a1 Ngo Thi Nham Ha Cau Quan Ha Dong Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
68 Circlek 135 To Hieu 135 To Hieu Ha Cau Quan Ha Dong Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
69 Circlek Pride Ha Dong Ct3 Pride Kdt An Hung La Khe Quan Ha Dong Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
70 Circlek C17 Mo Lao 51lk6 C17 Kdt Mo Lao Mo Lao Quan Ha Dong Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
71 Circlek 80 Aosen 80 Ao Sen Mo Lao Quan Ha Dong Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
72 Vinmart Van Quan Ct7a Kdt Van Quan Phuc La Quan Ha Dong Ha Noi Siêu thị
73 Circlek 139 Chien Thang 139 Chien Thang Thanh Tri Quan Ha Dong Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
74 Big C Ho Guom Ha Dong 100 Tran Phu Van Quan Quan Ha Dong Ha Noi Siêu thị
75 Circlek 1/37 Ltnghi 1/37 Le Thanh Nghi Bach Khoa Quan Hai Ba Trung Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
76 Circlek 37 Ta Quang Buu 1/37 Ta Quang Buu Bach Khoa Quan Hai Ba Trung Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
77 Circlek 9 Huong Vien 9 Huong Vien Dong Nhan Quan Hai Ba Trung Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
78 Circlek 113 Tran Dai Nghia 113 Tran Dai Nghia Dong Tam Quan Hai Ba Trung Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
79 Shop Anh Van 1 Lo Duc Lo Duc Quan Hai Ba Trung Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
80 Siêu thị V+ Hoa Binh 505 Minh Khai Minh Khai Quan Hai Ba Trung Ha Noi Siêu thị
81 Tuan Nga 74 Le Van Huu Pham Dinh Ho Quan Hai Ba Trung Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
82 Circlek 49 Hang Chuoi 49 Hang Chuoi Pham Dinh Ho Quan Hai Ba Trung Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
83 Thanh Chuc 12 Tran Xuan Soan Pham Dinh Ho Quan Hai Ba Trung Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
84 Circlek 124 Vinh Tuy 124 Vinh Tuy Vinh Tuy Quan Hai Ba Trung Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
85 Circle 83 Hang Dieu 83 Hang Dieu Cua Dong Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
86 Circle 30 Bat Su 30 Bat Su Cua Dong Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
87 Circle 46 Gia Ngu 46 Gia Ngu Gia Ngu Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
88 Circle K 1 Cau Go 1 Cau Go Hang Bac Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
89 Circle K 96 Ma May 96 Ma May Hang Bac Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
90 Circle Hang Be 49 Hang Be Hang Be Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
91 Circle 18 Hang Be 18 Hang Be Hang Be Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
92 Circlek 57 Cau Go 57 Cau Go Hàng Bè Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
93 Circlek 27 Dinh Tien Hoang 27 Dinh Tien Hoang Hàng Bè Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
94 Circle K 138 Hang Bong 138 Hang Bong Hang Bong Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
95 Circle 35 Hang Bong 35 Hang Bong Hang Bong Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
96 Circle 35 Lnq 35 Luong Ngoc Quyen Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
97 Circle 33 Dao Duy Tu 33 Dao Duy Tu Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
98 Circle 80 Hang Buom 80 Hang Buom Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
99 Thu Lanh 5 Hg 5 Hang Giay Hang Buom Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
100 Circle K 112 Cau Go 112 Cau Go Hang Trong Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
101 Circle 67 Hang Trong 67 Hang Trong Hang Trong Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
102 Circle 16 Hang Hanh 16 Hang Hanh Hang Trong Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
103 Shop Mi Oanh 50 Phúc Tân Phúc Tân Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
104 Circle 36b Trang Tien 36b Trang Tien Trang Tien Quan Hoan Kiem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
105 Circlek 166a Ng Canh Di 166a Ng Canh Di Dai Kim Quan Hoang Mai Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
106 Circlek Ng Huu Tho Bt2 Ng Huu Tho Dai Kim Quan Hoang Mai Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
107 Circlek Vinaconex2 Ch17 Vinaconex2, Kim Van Dai Kim Quan Hoang Mai Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
108 Circlek D22 Dinh Cong D22 Lo 12 Kdt Dinh Cong Dinh Cong Quan Hoang Mai Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
109 Circlek 4 Kim Dong 4 Kim Dong Giap Bat Quan Hoang Mai Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
110 Circlek Rice City Rice City Ct5 Linh Dam Phuong Liet Quan Hoang Mai Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
111 Shop Ngoc Thuan  47 Nguyen Son , Long Bien , Quan Long Bien Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
112 Th Tong Hop 11 11 Phu Vien Bo De Quan Long Bien Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
113 Big C Long Bien 7 Nguyen Van Linh Phuc Dong Quan Long Bien Ha Noi Siêu thị
114 Les Mart Vincom Long Bien Vincom Long Bien Phuc Loi Quan Long Bien Ha Noi Siêu thị
115 Aeon Mall 27 Co Linh Thach Ban Quan Long Bien Ha Noi Siêu thị
116 Circle 54 To Ngoc Van 54 Tô Ngọc Vân Quang An Quan Tay Ho Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
117 Circle K 01 Tay Ho 1 Tay Ho Quang An Quan Tay Ho Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
118 Fivi Nhat Tan 1 Vo Chi Cong Xuan Dinh Quan Tay Ho Ha Noi Siêu thị
119 Circle -k -hoang Ngan 2 Hoang Ngan Hoang Ngan Quan Thanh Xuan Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
120 Circlek -81 Le Van Luong 81 Le Van Luong Le Van Luong Quan Thanh Xuan Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
121 Circle K.tt Dai Hoc Ha Noi T2 Dai Hoc Ha Noi Nguyen Trai Quan Thanh Xuan Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
122 Circle -k 53 Trieu Khuc 53 Trieu Khuc Nguyen Trai Quan Thanh Xuan Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
123 Circle-k 5 Nhan Hoa 5 Nhan Hoa Nhan Hoa Quan Thanh Xuan Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
124 Bic C Le Trong Tan Tx 3 Le Trong Tan Phuong Liet Quan Thanh Xuan Ha Noi Siêu thị
125 Circlek 4 Phan Dinh Giot 4 Phan Dinh Giot Phuong Liet Quan Thanh Xuan Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
126 Vinmart Royal City 72a Nguyen Trai Thanh Xuan Quan Thanh Xuan Ha Noi Siêu thị
127 Circlerk 46 Le Trong Tan 46 Le Trong Tan Thanh Xuan Quan Thanh Xuan Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
128 Circler -k 5 Nguyen Quy Duc 5 Nguyen Quy Duc Thanh Xuan Quan Thanh Xuan Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
129 Circle-k Hoang Van Thai 292 Hoang Van Thai Thanh Xuan Quan Thanh Xuan Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
130 Circke-k 64 Vu Trong Phung 64 Vu Trong Phung Thanh Xuan Quan Thanh Xuan Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
131 Circlek 70 Nguy Nhu Kontum 70 Nguy Nhu Kontum Thanh Xuan Quan Thanh Xuan Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
132 Circlek 165 Luong The Vinh 165 Luong The Vinh Thanh Xuan Quan Thanh Xuan Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
133 Vinmart Trung Hoa 5 Tang Ham B1, No5 , Hoang Dao Thuy Trung Hoa Quan Thanh Xuan Ha Noi Siêu thị
134 Circlek 155 Le Van Hien 155 Le Van Hien Co Nhue Quan Tu Liem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
135 Circlek 121 Le Van Hien 121 Le Van Hien Dong Ngac Quan Tu Liem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
136 Circle-k Dn 4 My Dinh Dn 4 Nguyen Co Thach My Dinh Quan Tu Liem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
137 Circlek Tran Van Lai Bt1 Tran Van Lai My Dinh Quan Tu Liem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
138 Circle K-flc 36 Ph 36 Pham Hung Nam Tu Liem Quan Tu Liem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
139 Vinmart Geleximco Gelemximco Pham Van Dong Pham Van Dong Quan Tu Liem Ha Noi Siêu thị
140 Circlek 174 Phu Dien 174 Phu Dien Phu Dien Quan Tu Liem Ha Noi Cửa hàng tiện lợi
141 Th Hoa Duoc Duong 70 Duong 70 Tay Tuu Tay Tuu Quan Tu Liem Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
142 Siêu thị Tay Tuu Cho Tay Tuu Pho Dam Tay Tuu Quan Tu Liem Ha Noi Cửa hàng tạp hóa
143 Big C The Garden Thap Doi Me Tri Ha Xa Me Tri Quan Tu Liem Ha Noi Siêu thị
144 Vinmart Ha Tinh Nga 4 Ham Nghi Ha Huy Tap Thanh Pho Ha Tinh Ha Tinh Siêu thị
145 Dai Ly Khoi An Duong 1  An Dong Huyen An Duong Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
146 Phuc Ngoan 7 Dang Hai Dang Hai Quan Hai An Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
147 Khanh Huy 1 Ben Lang Dang Lam Quan Hai An Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
148 Dai Ly Thin 31/385 Ton Duc Thang An Duong Quan Hong Bang Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
149 Van Khanh 61 Dien Bien Phu Minh Khai Quan Hong Bang Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
150 Dl Co Hai 22 Tran Thanh Ngo Tran Thanh Ngo Quan Kien An Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
151 Quynh Mai 186 Hai Ba Trung Cat Dai Quan Le Chan Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
152 Th Dung Hoa 160 Chua Hang Chua Hang Quan Le Chan Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
153 Th Hai Hung 130 Chua Hang Chua Hang Quan Le Chan Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
154 Shop Asia 2d/66 Lach Tray Lach Tray Quan Le Chan Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
155 Zum 502 502 Thien Loi Thien Loi Quan Le Chan Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
156 Dai Ly Hong Vy 616 Thien Loi Thien Loi Quan Le Chan Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
157 Kim Thoa 180 Da Nang Cau Tre Quan Ngo Quyen Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
158 Hai Chau 7c/13 Tttt Da Nang Cau Tre Quan Ngo Quyen Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
159 Shop Tuan Viet Da Nang 286 Da Nang Quan Ngo Quyen Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
160 Huyen Linh 30b Dien Bien Phu Tran Phu Quan Ngo Quyen Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
161 Shop Minh Tinh 148 Tran Phu Tran Phu Quan Ngo Quyen Hai Phong Cửa hàng tạp hóa
162 Dly Thuy Mai 17 Nguyen Anh Thu Ba Diem Huyen Hoc Mon HCM Cửa hàng tạp hóa
163 Npp Huu Dinh 527/11 Dien Bien Phu 25 Quan 1 HCM Cửa hàng tạp hóa
164 Circle K 23 Ton Duc Thang 23b Ton Duc Thang Ben Nghe Quan 1 HCM Cửa hàng tiện lợi
165 Circle Nguyen Hue 82 Nguyen Hue Ben Nghe Quan 1 HCM Cửa hàng tiện lợi
166 Circle K 45 45 Ly Tu Trong Ben Nghe Quan 1 HCM Cửa hàng tiện lợi
167 Circle K 146 Le Thanh Ton 146b Le Thanh Ton Ben Thanh Quan 1 HCM Cửa hàng tiện lợi
168 Circle K 81 81 Bui Vien Pham Ngu Lao Quan 1 HCM Cửa hàng tiện lợi
169 Circle K 27bis 27bis Ton That Tung Pham Ngu Lao Quan 1 HCM Cửa hàng tiện lợi
170 Cirlcke Bui Thi Xuan 152 Bui Thi Xuan Pham Ngu Lao Quan 1 HCM Cửa hàng tiện lợi
171 Vinmart Bui Vien 176 Bui Vien Pham Ngu Lao Quan 1 HCM Cửa hàng tiện lợi
172 Circlek Bui Vien 81 Bui Vien Pham Ngu Lao Quan 1 HCM Cửa hàng tiện lợi
173 Circlek 15 Do Quang Dau Pham Ngu Lao Quan 1 HCM Cửa hàng tiện lợi
174 Quan Sau Hue 1 21 Tan Hung Thuan31 Tan Hung Thuan Quan 12 HCM Cửa hàng tiện lợi
175 Big C An Phu 8 Xa Lo Ha Noi An Phu Quan 2 HCM Siêu thị
176 Circlek Tran Binh Trong 279 Tran Binh Trong 4 Quan 5 HCM Cửa hàng tiện lợi
177 Dai Ly Ngoc Thao F5/4a1 Lien Ap 2_6 Vinh Loc A Quan Binh Chanh HCM Cửa hàng tạp hóa
178 Dai Ly Thanh Do D18/13c Nu Dan Cong Vinh Loc A Quan Binh Chanh HCM Cửa hàng tạp hóa
179 Dai Ly Kim Tuyen A3/42b/3 Lien Ap 1_2_3 Vinh Loc A Quan Binh Chanh HCM Cửa hàng tạp hóa
180 Dai Ly Ha My B6/7a Lien Ap 2_6 Vinh Loc A Quan Binh Chanh HCM Cửa hàng tạp hóa
181 Th Bin Bin C4/2 Su Doan 9 Vinh Loc A Quan Binh Chanh HCM Cửa hàng tạp hóa
182 Th 792 792 Tan Ky Tan Quy Binh Hung Hoa Quan Binh Tan HCM Cửa hàng tạp hóa
183 Th 809 809 Kenh Nuoc Den Binh Hung Hoa A Quan Binh Tan HCM Cửa hàng tạp hóa
184 Big C Go Vap 792 Nguyen Kiem 3 Quan Go Vap HCM Siêu thị
185 Ciclke Ha Do 2 Chung Cu Ha Do 3 Quan Go Vap HCM Cửa hàng tiện lợi
186 Vinmart Tran Khac Chan 13 Tran Khac Chan Tan Dinh Quan Phu Nhuan HCM Cửa hàng tiện lợi
187 Dai Ly Loi 49/11 Hong Lac , Phuong 10 10 Quan Tan Binh HCM Cửa hàng tạp hóa
188 Dly Thanh Dang 156 Hong Lac 10 Quan Tan Binh HCM Cửa hàng tạp hóa
189 Tap Hoa 105 105 Hong Lac 11 Quan Tan Binh HCM Cửa hàng tạp hóa
190 Tap Hoa 102 102 Honh Lac 11 Quan Tan Binh HCM Cửa hàng tạp hóa
191 Dai Ly 130 130 Hong Lac 11 Quan Tan Binh HCM Cửa hàng tạp hóa
192 Nha Pp Hoang Le 125 Dong Den 12 Quan Tan Binh HCM Cửa hàng tạp hóa
193 Tan Quang 548/26 Tan Ky Tan Quy Binh Hung Hoa Quan Tan Phu HCM Cửa hàng tạp hóa
194 Big C 1 Hungvuong Phunhuan Thanh Pho Hue Hue Siêu thị
195 Tmth Lao Cai 499 Hoang Lien Kim Tan TP Lao Cai Lao Cai Cửa hàng tạp hóa
196 Th.thanh Yen 043 Ho Tung Mau Pho Moi TP Lao Cai Lao Cai Cửa hàng tạp hóa
197 Hai Huong  Cho Nghia Quang , Duong 48 Thai Hoa Huyen Nghia Dan Nghe An Cửa hàng tạp hóa
198 Bach Hoa Xanh Khoi13 32 Th? Tran Huyen Quy Hop Nghe An Cửa hàng tiện lợi
199 Shop Hoai Thang 110 Pham Ngu Lao Cua Nam Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
200 Chuong Ngoc Dao Tan 71 Doi Cung Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
201 Nhan Toan Dao Tan 34 Doi Cung Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
202 Dung Quan 46 Đao Tan Doi Cung Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
203 Nguyet Ky 42 Ha Huy Tap Ha Huy Tap Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
204 Hai Ly 44 Ha Huy Tap Ha Huy Tap Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
205 Nhung Nghe 83 Hai Thuong Lan Ong Ha Huy Tap Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
206 Hao Son 69 Hong Son Hong Son Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
207 Bich Khanh Nguyen Van Cu 258 Hung Binh Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tiện lợi
208 Bao Tram 90 Doc Thiet Hung Binh Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
209 Siêu thị Tien Ich Kim Dong 20 Hung Binh Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
210 Trung Van 55 Doc Thiet Hung Binh Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
211 Ba Thuan Le Hong Phong 86 Hung Binh Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
212 Quynh Vy Phong Dinh Cang 291 Hung Dung Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
213 Hung Quyen 163 Phong Dinh Cang Hung Dung Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
214 Vien Thanh Ton That Tung 53 Hung Dung Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
215 Lien Canh Tue Tinh 5 Hung Dung Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
216 Ngu Vy Le Viet Thuat 9 Hung Loc Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
217 Hanh Hoi Le Viet Thuat 165 Hung Loc Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
218 Son Tram My Trung Le Viet Thuat Hung Loc Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
219 Hoa Dung Cho Coi Le Viet Thuat Hung Loc Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
220 Hop Thom Duy Tan 1 Hung Phuc Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
221 Thuy Tuan Le Lai 54 Le Loi Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
222 Thanh Ha Chu Van An 125 Le Loi Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
223 Shop Sy Toan Nguyen Thai Hoc 99 Le Loi Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
224 Hien Ngoc Truong Chinh Ot 15 Le Loi Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
225 Tuan Ha 83 Tran Phu Le Mao Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tiện lợi
226 Hanh Hoa Tran Phu 83 Le Mao Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tiện lợi
227 Hung Hien 83 Tran Phu Le Mao Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tiện lợi
228 Ba Tiep Ngu Hai 44 Le Mao Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
229 Cuong Tam Xom 3 Nghi An Nghi An Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
230 Huyen Nam Ho Tong Thoc  Nghi Phu Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
231 Bigc Duong Quang Trung So 2 Quang Trung Thanh Pho Vinh Nghe An Siêu thị
232 Binh Bien Cho Quan Lau  Truong Thi Thanh Pho Vinh Nghe An Cửa hàng tạp hóa
233 Anh Hung  Ly Thanh Tong Loc Ninh TP Dong Hoi Quang Binh Cửa hàng tạp hóa
234 Siêu thị D2tmart Minh My Ql 24 Tinh Bac Huyen Son Tinh Quang Ngai Siêu thị
235 Anh Tho To 1 Ql1a Tinh Phong Huyen Son Tinh Quang Ngai Cửa hàng tạp hóa
236 An Phu Khanh 431 Le Loi P. Nghia Lo TP Quang Ngai Quang Ngai Cửa hàng tiện lợi
237 Tap hoa Tuong Giang 149 Le Loi P.nghia Lo TP Quang Ngai Quang Ngai Cửa hàng tiện lợi
238 Cua hang Toan Thang 476 Bach Dang Nam Khe TP Uong Bi Quang Ninh Cửa hàng tạp hóa
239 Dung Quan   , Huyen Mai Son Son La Cửa hàng tạp hóa
240 Khiem Hang Co Noi Co Noi Huyen Mai Son Son La Cửa hàng tạp hóa
241 Xuân Nhật 2 Muong Giang Thi Tran Quynh Nhai Huyen Quynh Nhai Son La Cửa hàng tạp hóa
242 Quan Mai Thi Tran Quynh Nhai Tt. Quynh Nhai Huyen Quynh Nhai Son La Cửa hàng tạp hóa
243 Ta Ta Mart Doc Lap Lien Xa Thanh Lang Huyen Yen Lac Vĩnh Phúc Siêu thị
244 Tap Hoa Dung Thuy 27 Do Thi Hung Vuong TX Phuc Yen Vĩnh Phúc Cửa hàng tạp hóa