Danh mục

Giám sát nhân viên quảng bá thương hiệu | Brand Ambassador Supervisor

Vị trí chức danh

Position/ Title

Giám sát Nhân viên quảng bá thương hiệu

Bộ phận

Department

Kinh doanh

Báo cáo tới

Report to

Quản lý Đại sứ thương hiệu (BAM)

Địa điểm làm việc

Location

Quảng Ninh (01), Thanh Hóa (01), Hà Tĩnh (01), Bình Dương (01), Vũng Tàu (01)

Mục tiêu chiến lược

Strategic purpose of the position

Quản lý dẫn dắt đội ngũ nhân viên quảng bá thương hiệu (BA) thực hiện cam kết  tạo sự ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của người tiêu dùng, cạnh tranh với đối thủ cùng ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác cùng với đội ngũ của mình

Trách nhiệm chính

Position Responsibilities

·       Tập trung và thúc đẩy đội ngũ nhân viên để có kết quả làm việc tốt nhất.

 • Tìm kiếm nguồn và tuyển dụng nhân viên hiệu quả, đúng thời hạn theo quy trình tuyển dụng của công ty
 • Đào tạo huấn luyện đội ngũ nhân viên
 • Xây dựng tinh thần đồng đội, gắn kết
 • Kiểm tra giám sát nhân viên tại điểm bán về thời gian làm việc, chất lượng công việc, thái độ và ý thức của nhân viên để nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ BA
 • Cung cấp báo cáo kịp thời và chính xác cho cấp Quản lý: hiệu suất công việc, chấm công nhân viên, báo cáo thị trường, đối thủ cạnh tranh,…
 • Xây dựng mối quan hệ hiệu quả với các cửa hàng, phối hợp tốt với các bộ phận bán hàng, MKT...để triển khai hiệu quả các chương trình thúc đẩy bán hàng
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh tại điểm bán và trong bộ phận
 • Luôn có thể tiếp cận và hoạt động như hình mẫu của nhóm
 • Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp quản lý: hỗ trợ sự kiện, chương trình….

Trình độ học vấn/Khả năng

Personal qualifications/ competencies:

Kiến thức: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Kỹ năng:

·       Có kỹ năng làm việc nhóm và  huẩn luyện nhân viên

 • Nhanh nhẹn, kiên trì, và có khả năng thích nghi với những thay đổi khi công việc yêu cầu.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.
 • Kỹ năng phân tích và đánh giá hiệu quả lao động của nhân viên; có khả năng phát triển phương hướng hành động để cải tiến công việc.

Phong cách làm việc tích cực và chủ động để phát triển nhóm nhân viên với các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường

Kinh nghiệm/ Experience

 • Kinh nghiệm lãnh đạo hoặc có tiềm năng lãnh đạo người khác
 • Có kinh nghiệm quản lý nhóm
 • Có kinh nghiệm làm trong ngành dịch vụ hoặc chăm sóc khách hàng
 • Có kinh nghiệm trong ngành bia là lợi thế

 

Mối quan hệ công việc Nội bộ và bên ngoài

Stakeholders & Relations

Internal & External

 • Nội bộ: Maketing, Bán hàng và các bộ phận liên quan
 • Đối tác bên ngoài: người tiêu dùng bia, nhân viên và chủ các đại lý, điểm bán

Cách ứng tuyển

How to apply

Gửi CV của bạn về [email protected]