Danh mục

Nhân viên Bảo trì Tự động hóa | Automation Maintenance Staff

Working Area: Hue Brewery / Nhà máy bia Huế

 

Budget responsibility: Maintenance Work Orders (parts and sourcing budget)/ Chịu trách nhiệm thực hiện các phiếu bảo trì theo kế hoạch về chi phí vật tư và nhân công.

Job responsibilities:

  • Solving electric, automation problem and Maintenance work Orders by shiftly / Xử lý các sự cố về điện, tự động hóa và thực hiện các phiếu bảo trì theo ca
  • Implement all requirements maintenance tag on time in full as plan/ Triển khai tất cả các phiếu bảo trì theo yêu cầu kịp tiến độ theo kế hoạch

Apply Now if you are:

  • Automation engineering, Siemens PLC Programmable S7/300, 400, WinCC flexible, HMI, Server network/ Kỹ sư tự động hóa, có thể lập trình PLC Siemens S7/300,400, WinCC flexible, lập trình giao diện và thiết lập mạng máy chủ.
  • Education and Experience: Bachelors/ 2 years experience on automation or higher/ Trình độ Đại học hoặc cao hơn, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa.
  • Language skills: Technical English, Level B or higher/ Tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật, chứng chỉ B hoặc cao hơn.

Stakeholders & Relations:

Receive and feedback information to the department in the brewery and technical service of 3rd parties/ Nhận và phản hồi thông tin đến các bộ phận trong nhà máy và các dịch vụ kỹ thuật bên ngoài.

 

Interested?

Do not forget to send us our CV via email [email protected] now!

#LI_DNI