Danh mục

Nhân viên điều vận | Logistics Officer

 Địa bàn làm việc: Hồ Chí Minh 

 Trách nhiệm chính:

- Về kho

 Kiểm soát hàng tồn kho theo hướng dẫn-quy định chính sách hàng lưu kho.

- BC sức chứa của kho hàng ngày để kiểm soát kho capacity ( bao gồm hàng trên đường + đã nhận tại cảng )

- Tập trung HSE Gemba + NM US và các YC thực hiện của COM

- Kiểm soát chứng từ xuất-nhập ,  cập nhật Navi và thực hiện báo cáo theo yêu cầu công việc.

- Kiểm tra  thực hiện xuất hàng FIFO. Đảm bảo vệ sinh và an toàn hàng hóa trong kho.

- Nghiêm túc tuân thủ nội quy công ty, nội quy công việc, nội quy PCCC. Quản lý và bảo quản tài sản chung trong kho.

- Thực hiện các báo cáo theo quy trình bộ phận.

- Phối hợp với khách hàng nội bộ và bên ngoài để đảm bảo công tác vận hành kho luôn chính xác, chất lượng

- Về vận tải:

Thực hiện việc giám sát và điều độ xe để bảo đảm các đơn hàng được giao đúng yêu cầu tập trung cho KA

Thực hiện các báo cáo theo ngày/tuần/tháng bao gồm

Báo cáo ngày:

+ Giờ xe trong sân

+ Kiểm tra GPS 100%

+ Báo cáo đơn hàng & Tracking transfer ( bao gồm hóa đơn đỏ từ Huế )

+ Kết hợp gọi điện thông báo đơn hàng

+ Kiểm tra tải trọng đơn hàng

Báo cáo tuần/ tháng:

+ Dịch vụ khách hàng

+ Tập hợp biên bản lái xe vi phạm

+ Volume đơn hàng/năng lực vận tải của các cty vận chuyển

+ An toàn xe

Yêu cầu:

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong ngành logistics về quản lý kho hoặc điều hành vận tải ít nhất 1- 2 năm

- Ngoại ngữTiếng anh giao tiếp

CÁCH ỨNG TUYỂN: Gửi CV về địa chỉ: tuyendung@carlsberg.asia