Danh mục

Nhân viên kiểm soát kinh doanh | Sales Controller

Vị trí/Chức danh

Position / Title/ Name

Sales Controller Thay thế bạn NV nghỉ thai sản (7 tháng)

 

Bộ phận

Department

Sales Department

 

Nơi làm việc Workplace

 

Huế

 

 

Báo cáo tới

Reporting line

 

Sales Controller Sup

 

 

 

 

 

Mục tiêu của vị trí Main purpose of the position

-      Kiểm soát Hợp đồng Listing fee, Flagship, Trưng Bày…và Thanh toán các chương trình hỗ trợ bán hàng cho các thị trường: Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hồ Chí Minh…

-      Kiểm soát thanh toán các chính sách nội bộ công ty cho đội ngũ nhân viên bán hàng thị trường/ chi phí Văn phòng, Thuê xe,…..

-      Kết nối giữ thị trường và các phòng ban trong công ty để hoàn tất thanh toán đúng Deadline

-      Phê duyệt lên kế hoạch lắp đặt tài sản của công ty.

-      Lập báo cáo khi cần thiết cho quản lý trực tiếp.

-      Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp…

 

 

Trách nhiệm công việc

Job responsibilities

-      Hoàn thành đúng Deadline và Chính xác

-      Kết nốt với Sale Force Team để phản hồi nhanh chóng các vấn đề sai sót để được giải quyết kịp thời

 

Yêu cầu kinh nghiệm/kỹ năng

Personal qualifications / competencies

-      Thành tạo Excel (Các hàm tính cơ bản)

-      Tiếng Anh giao tiếp Tốt

-      Trung thực, Tinh thần làm việc trách nhiệm cao, chịu được áp lực và có thể làm tăng ca khi cần thiết.

-      Có tinh thần Team Work

-      Kỹ năng viết và soạn thảo email.

 

Yêu cầu học vấn Educational / minimum requirements

-      Tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Chuyên ngành kế toán là lợi thế.

 

Mối quan hệ nội bộ & bên ngoài Stakeholders & Relations

(Internal & External)

-      Kết hợp với Team Sale thị trường, Trade Marketing, Kế Toán để giải quyết các vấn đề công việc hỗ trợ bán hàng.