Danh mục

Quản lý Vận hành Tiền lương và phúc lợi | Total Reward Associate Manager

Thông tin chung/ Job Information

Vị trí/ Position

Quản lý vận hành lương, thưởng, phúc lợi

Bộ phận/ Department

Nhân sự/HR

Báo cáo cho/ Report to

Quản lý tiền lương, phúc lợi và chính sách nhân sự

Địa điểm làm việc/ Working location

HCM

 

Trách nhiệm chính/ Job Responsibilities

-        Thực hiện việc thanh toán, kiểm soát các hoạt động thanh toán liên quan đến tiền lương, thưởng, phúc lợi của công ty đảm bảo tuân thủ theo quy định, chính sách của công ty và quy định của pháp luật;

-        Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các công việc liên quan đến hồ sơ người lao động, gia hạn hợp đồng, hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm, nghỉ việc….;

-        Thực hiện các dự án tự động hóa, chuyển đổi số liên quan đến các quy trình nhân sự, hồ sơ nhân viên

-        Quản lý, phối hợp với bên thứ 3 trong các hoạt động tính lương, thuế, BHXH cho người lao động và các dịch vụ công ty thực hiện thuê ngoài.

-        Chịu trách nhiệm và kiểm soát các hoạt động liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và chính sách của công ty.

-        Tham mưu, báo cáo cho Quản lý tiền lương và phúc lợi về các công việc, báo cáo liên quan

-        Thực hiện các báo cáo nhân sự theo yêu cầu của trưởng bộ phận và yêu cầu của ban giám đốc.

Yều cầu công việc/ Job Requirements

 

Trình độ học vấn/ Qualification

-        Tốt nghiệp đại học ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan.

 

Ngoại Ngữ:

-        Sử dụng tiếng anh thành thạo (kỹ năng nói và viết).

 

 

 

Kinh nghiệm/ Experience

-        Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm chuyên môn C&B tại công ty có quy mô từ 1000 người trở lên.

-        Am hiểu chuyên môn lĩnh vực nhân sự, chuyên môn về tiền lương & phúc lợi

-        Am hiểu Luật lao động Việt Nam. 

 

 

Kỹ năng, Phẩm chất/ Skills, Personalities

 

-        Kỹ năng nghiên cứu và phân tích tốt

-        Kỹ năng viết và xây dựng quy định, quy trình

-        Kỹ năng tương tác, phối hợp làm việc với con người

-        Kỹ năng làm việc nhóm tốt

-        Kỹ năng giao tiếp tốt

-        Kỹ năng sử dụng các phần mềm, công cụ MS office

 

HOW TO APPLY

-        Send your CV to: [email protected]