Danh mục

Trưởng chuyền công nghệ | B&P line leader

Vị trí/Chức danh

Position / Title/ Name

Trưởng chuyền công nghệ nhà nấu và lên men.

Bộ phận

Department

Công nghệ

Nơi làm việc Workplace

Nhà máy bia Carlsberg Việt Nam tại Huế

Báo cáo tới

Reporting line

Quản lý bộ phận

Trách nhiệm ngân sách

Budget responsibility

Theo ủy quyền của Quản đốc phân xưởng công nghệ

Mục tiêu của vị trí Main purpose of the position

 • Định nghĩa Khu vực: Có thể là Nấu, Lên men, Lọc, Nước giải khát hoặc hỗn hợp nhiều loại. (Tùy thuộc vào số lượng dây chuyền, khoảng kiểm soát và khoảng cách địa lý của nhà máy
 • Đảm bảo khu vực được phân công vận hành một cách an toàn theo tiêu chuẩn của tập đoàn và pháp luật.
 • Chịu trách nhiệm về tất cả các khâu con người và các quy trình từ khâu nhận nguyên liệu đến khâu chuyển bia cho phân xưởng chiết.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các kế hoạch sản xuất đã thống nhất theo các tiêu chí về chất lượng, giá và dịch vụ trong khu vực của mình.
 • Chịu trách nhiệm về phát triển con người trong khu vực.
 • Thúc đẩy để thu hẹp các vấn đề không đạt hiệu suất và liên tục cải tiến KPI B&P thông qua việc sử dụng hiệu quả phương pháp Carlsberg Excellence.
 • Đảm bảo rằng tất cả các phương pháp, công cụ và quy trình tiêu chuẩn của Carlsberg được thực hiện phù hợp với các thỏa thuận khu vực và toàn cầu.
 • Tham gia tích với tư cách là một phần của nhóm quản lý B&P để phát triển và thực hiện chiến lược và mục tiêu của B&P.
 • Chịu trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực – bao gồm nội bộ và bên thứ 3
 • Chịu trách nhiệm nhân sự: sắp xếp - tuyển dụng, đào tạo, phát triển, nghi nhận, kỉ luật.
 • Chịu trách nhiệm về ngân sách trong khu vực.

 

Personal qualifications / competencies:

Yêu cầu năng lực các nhân.

 • Chủ động sắp xếp nhóm và bản than theo các ưu tiên đã thống nhất.
 • Tích cực thúc đẩy tinh thần '' one- team '' và sự hợp tác giữa các phòng ban chức năng.
 • Phát hiện và khuyến khích nhân tài và huấn luyện để hướng tới các mục tiêu của công ty.
 • Xem xét chi tiết các vấn đề và tổng thể khi giải quyết vấn đề.
 • Đặt các mục tiêu rõ ràng và theo dõi việc thực hiện mục tiêu.
 • Ca nhân có khả năng đảm bảo team phát huy hết khả năng để thực hiện mục tiêu.
 • Lập kế hoạch một cách cẩn thận, đặt ra các ưu tiên và đưa các ý tưởng vào thực tế công việc.
 • Nắm bắt cơ hội, đón nhận và thúc đẩy sự thay đổi.
 • Tìm kiếm, chia sẻ và sử dụng các tối ưu các phương pháp.

Yêu cầu học vấn Educational / minimum requirements

 

Học vấn  và kinh nghiệm:

 • Tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật thực phẩm.
 • Có chứng chỉ về nấu bia (tối thiểu là SSB Diploma or hoặc tương đương).
 • 5 năm kinh nghiệm trong môi trường sản xuất với 2 năm ở cấp quản lý hoặc trưởng nhóm.
 • Có kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc quản lý con người và nhà máy cải tiến hiệu suất thông qua phương pháp Lean TPM.

Kỹ năng ngôn ngữ:

 • Thông thạo ngôn ngữ địa phương (bao gồm nói và viết)
 • Hiểu biết tiếng Anh tốt (sẽ thuận lợi hơn nếu tiếng anh tốt nhưng không phải là điều kiện tiên quyết)

Job responsibilities:

Trách nhiệm công việc

Quản lý con người:

 • Vai trò lãnh đạo mẫu mực trong khu vực.
 • Chịu trách nhiệm quản lý việc tuân thủ HSE, an toàn vệ sinh thực phẩm và các tiêu chuẩn trong khu vực.
 • Chịu trách nhiệm quản lý việc tuân thủ các thỏa ước lao động tập thể và công đoàn.
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp về sự phát triển tích cực của các nhóm/ khu vực – do mình quản lý.
 • Chịu trách nhiệm phát triển và duy trì đa kỹ năng, kế hoạch đào tạo và hồ sơ đào tạo trong khu vực.
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý nguồn nhân lực phù hợp với kế hoạch nhu cầu - bao gồm cả bên thứ 3.
 • Ghi nhận các công việc tốt trong khu vực.
 • Chịu trách nhiệm về kỷ luật của team trong khu vực.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện việc đánh giá hoạt động của các nhóm dựa vào dữ liệu đầu vào của nhóm trưởng.
 • Đảm bảo làm việc theo nhóm cả khu vực.

Quản lý quy trình:

 • Chịu trách nhiệm quản lý PMS khu vực – bảng biểu theo tiêu chuẩn, hệ thống báo cáo và quy trình có hiệu quả và tuân theo các tiêu chuẩn của tập đoàn.
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo các tiêu chuẩn B&P liên quan đến khu vực được tuân thủ thông qua phát triển SOP- các tiêu chuẩn, xác nhận quy trình và đào tạo.

Quản lý hiệu suất:

 • Quản lý ngân sách / mục tiêu tài chính khu vực (OPEX) (theo thỏa thuận với B&P Manager)
 • Đạt được mục tiêu KPI khu vực.
 • Các dự án cải thiện khu vực hàng đầu (các hoạt động tiết kiệm)
 • Hỗ trợ sự phát triển của Carlsberg excellence trong lĩnh vực phụ trách.

Quản lý cụ thể theo chức năng:

 • Đảm bảo các KPI của khu vực được nhóm hiểu rõ và được quản lý hiệu quả ở mức độ phù hợp (Ví dụ: RFT, loss, tiêu thụ Utilities, nếm bia, các chỉ tiêu chất lượng KPI khác,..)
 • Thực hiện các tiêu chuẩn COM B&P theo tập đoàn.
 • Thực hiện các sáng kiến Nhóm B&P trong khu vực. Ví dụ như các sáng kiến VIPEX, NPD và Dự án vốn.
 • Cung cấp thông tin đầu vào cho các Kế hoạch B&P hàng ngày / hàng tuần.
 • Cung cấp đầu vào cho Kế hoạch bảo trì hàng ngày/ hàng tuần.
 • Dẫn đầu về việc điều tra về sự không tuân thủ chính sách chất lượng và an toàn.
 • Giải quyết các vấn đề do Trưởng nhóm / Kỹ thuật viên báo cáo.

Mối quan hệ nội bộ & bên ngoài Stakeholders & Relations

(Internal & External)

 Để quản lý kỳ vọng của các bên liên quan chính; cung cấp thông tin cập nhật liên tục về hiệu suất thực tế so với dự kiến của khu vực B&P; xác định các trở ngại và giải pháp cho các vấn đề về hiệu suất. Phối hợp và gắn kết các hoạt động với các bên liên quan chính:

 • Đóng gói
 • Bảo trì & Tiện ích
 • H&S
 • QA
 • Mua sắm
 • Kiểm soát
 • Pháp lý
 • Chuỗi cung ứng khách hàng địa phương
 • Quy hoạch địa phương và trung ương
 • Nhân sự
 • Công đoàn
 • ISC ManTech
 • Nhóm B&P khu vực

Bên ngoài

 • Nhà cung cấp và nhà thầu bên thứ 3