Danh mục
Water Project

Nước sạch cho Huế

THỰC TRẠNG

Trong nhiều năm qua, đời sống kinh tế của người dân huyện A Lưới gặp rất nhiều khó khăn. Người dân đa phần là dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào việc làm nương rẫy.

Là một huyện miền núi nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch của huyện thấp chiếm 56,84%. Đa phần các hộ dân sử dụng nước mưa, nước mặt ở ao hồ, các nhánh sông suối chưa qua xử lý, chất lượng nước không đảm bảo vệ sinh, gây nên các bệnh tật.

Để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đẩy lùi bệnh tật, việc nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thôn Ka Nôn 1, xã Lâm Đớt đặc biệt quan trọng trong việc cấp nước an toàn và liên tục cho người dân khu vực xã Lâm Đớt nói riêng và huyện A Lưới nói chung.