Danh mục
SAIL-with-background.png

Sail 22

Chiến lược của Tập đoàn Carlsberg

Căng buồm cho một hành trình mới

Chiến lược SAIL'22 được ra mặt vào tháng 3 năm 2016 với mục tiêu củng cố vị trí, định vị nguồn tăng trưởng và tạo giá trị cho các cổ đông.

Tham vọng của chúng tôi trong chiến lược SAIL'22 là trở thành công ty bia Thành công, Chuyên nghiệp và Hấp dẫn trên thị trường.

 

''Với chiến lược SAIL'22, Tập đoàn Carlsberg sẽ bắt đầu một hành trình với tham vọng trở thành một công ty bia thành công, chuyên nghiệp và hấp dẫn trên thị trường.  Bằng việc củng cố vị trí, định vị nguồn tăng trưởng và xây dựng văn hóa chiến thắng, chúng tôi sẽ cải thiện hoạt động kinh doanh và tăng giá trị tương ứng cho các cổ đông".

- Cees 't Hart, CEO Tập đoàn Carlsberg

Thành công

Nghĩa là vượt trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh bằng cách tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và thị phần

Chuyên nghiệp

Nghĩa là trở thành đối tác yêu thích của khách hàng

Hấp dẫn

Nghĩa là mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho cổ đông, cho  nhân viên và toàn xã hội

Những mũi nhọn chiến lược của chúng tôi

Để đạt được những tham vọng đặt ra, SAIL'22 tập trung vào bốn mũi nhọn chiến lược: 

Củng cố vị trí số 1 và số 2Nhằm mục đích củng cố vị thế và tăng lợi nhuận.

Định vị nguồn tăng trưởng. Nhằm tăng trưởng tại các vùng và phân khúc có tiềm năng tăng trưởng lâu dài.

Tạo dựng văn hóa chiến thắng. Nhằm có một văn hóa chiến thắng trong các quyết định hành động.

Tạo giá trị cho các cổ đông. Bằng việc thực hiện các mũi nhọn chiến lược trên, chúng tôi hiện thực tăng trưởng giá trị cho các cổ đông.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Chọn các thông tin bên dưới để biết thêm về chúng tôi