Danh mục

Bạn đang tìm kiếm loại bia nào?

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Carlsberg

Loại bia:
Pilsner
Nồng độ:
5%
Nguồn gốc thương hiệu:
Denmark
Từ:
1904

Tuborg

Loại bia:
Pilsner
Nồng độ:
4,9%
Nguồn gốc thương hiệu:
Denmark
Từ:
1880

Huda

Loại bia:
Pilsner
Nồng độ:
4,7%
Nguồn gốc thương hiệu:
Vietnam
Từ:
1990

Huda Gold

Loại bia:
Pilsner
Nồng độ:
4,7%
Nguồn gốc thương hiệu:
Vietnam
Từ:
2013

Halida

Loại bia:
Pale Lager
Nồng độ:
5%
Nguồn gốc thương hiệu:
Vietnam
Từ:
1993