Danh mục
final.PNG (3)
Who We Are
"Tôi gia nhập vào Công ty đã được 11 năm, có lẽ, tôi đã dành cả thanh xuân của mình cho Carlsberg – cho công việc mà mình yêu thích nhất và phù hợp với chuyên môn đã có – SẢN XUẤT BIA."
 Chia sẻ từ chị Lê Thị Nguyên Thảo từ Bộ phận Quản lý Chất lượng – Carlsberg Việt Nam

      Đọc thêm tại đây

Tìm đọc Câu chuyện về Con người ở Carlsberg Việt Nam

Global stories.PNG (2)

Xem thêm Câu chuyện tại Tập đoàn Carlsberg

https://careers.carlsberg.com/content/Global-career-stories/?locale=en_GB