Danh mục

THỰC TRẠNG

Xã Hợp Thành, huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An đã từng phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch, gây ảnh hưởng tới đời sống và kinh tế của người dân.

Tình trạng mất nước xảy ra thường xuyên, mỗi hộ gia đình chỉ có nước máy trong vài giờ để sử dụng cho tất cả các hoạt động sinh hoạt như tắm giặt, làm vệ sinh, nấu ăn. Đối với các hộ gia đình có điều kiện xây bể trữ nước mưa hay khơi giếng khoan, nỗi lo nước nhiễm chua nhiễm phèn ảnh hưởng tới sức khoẻ lại hiện hữu. 

Thiếu nước sạch, cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân tại đây gặp nhiều trở ngại. Canh tác nông nghiệp - hoạt động sinh sống chủ yếu của nhiều hộ dân tại xã cũng chịu ảnh hưởng do tình trạng thiếu nước sạch. Nhiều diện tích hoa màu héo úa, năng suất sụt giảm do cạn nước, thậm chí đối mặt với nguy cơ mất trắng nếu tình hình khô hạn kéo dài.

HUDA MANG NƯỚC SẠCH ĐẾN VỚI NGƯỜI DÂN XÃ HỢP THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN

Sau khi khảo sát thực trạng, các chuyên gia tham gia vào dự án "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" đã đưa ra các giải pháp nhằm sửa chữa và phục hồi hệ thống cấp nước hiện có, bao gồm xây dựng các bể chứa nước, lọc nước, nâng cấp và bổ sung các hệ thống lắng và lắng đọng đồng bộ.

Với công suất cấp nước tăng gấp đôi cho toàn bộ xã Hợp Thành, người dân nơi đây có thể bớt đi một phần gánh nặng về nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất hàng ngày.

Thiếu hụt nước sạch từng khiến cho đời sống sinh hoạt và lao động của bà con nơi đây vô cùng khó khăn

Dự án xây các bể chứa, lọc nước, và nâng cấp công suất cho công trình nước sạch tại xã Hợp Thành

Người dân xã Hợp Thành giờ đây có thể yên tâm sử dụng nguồn nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất hàng ngày

System.InvalidCastException: Specified cast is not valid.
  at Setter(Object , Object )
  at Our.Umbraco.Ditto.FastPropertyAccessor.SetValue(PropertyInfo property, Object instance, Object value)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.ConvertContent(IPublishedContent content, Type type, IDittoContextAccessor contextAccessor, CultureInfo culture, Object instance, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As(IPublishedContent content, Type type, CultureInfo culture, Object instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.RecursiveDittoAttribute.ProcessValue()
  at Our.Umbraco.Ditto.DittoCacheableAttribute.GetCacheItem[TOuputType](DittoCacheContext cacheContext, Func`1 refresher)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.DoGetProcessedValue(IPublishedContent content, PropertyInfo propertyInfo, IDittoContextAccessor contextAccessor, DittoProcessorContext baseProcessorContext, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.GetProcessedValue(IPublishedContent content, CultureInfo culture, Type targetType, PropertyInfo propertyInfo, Object instance, IDittoContextAccessor contextAccessor, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.ConvertContent(IPublishedContent content, Type type, IDittoContextAccessor contextAccessor, CultureInfo culture, Object instance, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As(IPublishedContent content, Type type, CultureInfo culture, Object instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As[T](IPublishedContent content, CultureInfo culture, T instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.DittoViewModel`1.get_View()
  at ASP._Page_Views_Custom_Modules_heroModule_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Custom\Modules\HeroModule.cshtml:line 2
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at Pegasus.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, JObject model, Int32 pageId)
  at ASP._Page_Views_Custom_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Custom\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor.cshtml:line 17
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Custom_Partials_Grid_Editors_Base_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Custom\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 25