Danh mục
System.InvalidCastException: Specified cast is not valid.
  at Setter(Object , Object )
  at Our.Umbraco.Ditto.FastPropertyAccessor.SetValue(PropertyInfo property, Object instance, Object value)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.ConvertContent(IPublishedContent content, Type type, IDittoContextAccessor contextAccessor, CultureInfo culture, Object instance, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As(IPublishedContent content, Type type, CultureInfo culture, Object instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.RecursiveDittoAttribute.ProcessValue()
  at Our.Umbraco.Ditto.DittoCacheableAttribute.GetCacheItem[TOuputType](DittoCacheContext cacheContext, Func`1 refresher)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.DoGetProcessedValue(IPublishedContent content, PropertyInfo propertyInfo, IDittoContextAccessor contextAccessor, DittoProcessorContext baseProcessorContext, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.GetProcessedValue(IPublishedContent content, CultureInfo culture, Type targetType, PropertyInfo propertyInfo, Object instance, IDittoContextAccessor contextAccessor, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.ConvertContent(IPublishedContent content, Type type, IDittoContextAccessor contextAccessor, CultureInfo culture, Object instance, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As(IPublishedContent content, Type type, CultureInfo culture, Object instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As[T](IPublishedContent content, CultureInfo culture, T instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.DittoViewModel`1.get_View()
  at ASP._Page_Views_Custom_Modules_heroKronenbourgModule_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Custom\Modules\HeroKronenbourgModule.cshtml:line 2
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at Pegasus.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, JObject model, Int32 pageId)
  at ASP._Page_Views_Custom_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Custom\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor.cshtml:line 17
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Custom_Partials_Grid_Editors_Base_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Custom\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 25

THỰC TRẠNG

Nằm trên địa hình nhiều gò đồi gây cản trở việc dẫn nước, lại thêm tác động của biến đổi khí hậu, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước sạch kéo dài. Sau nhiều năm hoạt động, công trình nước sạch của xã đã xuống cấp, không đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hơn một nửa số hộ dân. Trong khi đó, các biện pháp như đào giếng, đi mua nước từ vùng đồng bằng cách xã khoảng 5km tuy tạm thời giải quyết được vấn đề thiếu nước, thì lại làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe do nước nhiễm phèn, nhiễm mặn không qua xử lí và kiểm định.

Nguồn nước sinh hoạt không đủ, nước để tưới tiêu, chăn nuôi cũng thiếu hụt, gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của các hộ dân.

HUDA MANG NƯỚC SẠCH ĐẾN VỚI NGƯỜI DÂN XÃ MỸ THUỶ, HUYỆN LỆ THUỶ, TỈNH QUẢNG BÌNH

Với dự án tại xã Mỹ Thủy, Huda đã mời chuyên gia nghiên cứu thực trạng, phối hợp cùng chính quyền nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho địa phương. Các hạng mục thực hiện bao gồm nâng cấp, thay thế gần 4km tuyến ống truyền tải và dịch vụ bao gồm ống HDPE D90, ống HDPE D50 và ống HDPE D40.

Đồng thời, hoạt động xây nhà trạm và cung cấp thiết bị bơm mới cũng sẽ được triển khai nhằm cải thiện công suất của nhà máy, từ đó mang nước đến với 2.382 người dân 

Nguồn nước sạch là điều kiện tiên quyết đảm bảo sinh hoạt và sản xuất cho bà con

Hoạt động xây nhà trạm và cung cấp thiết bị bơm mới cũng sẽ được triển khai nhằm cải thiện công suất của nhà máy

Chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" mang nước sạch đến với 2.382 người dân xã Mỹ Thuỳ