Danh mục

Bạn đang tìm kiếm loại bia nào?

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Carlsberg Premium Smooth Draught

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,8%
Xuất xứ:
Denmark
Từ:
2019

Tuborg

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,9%
Xuất xứ:
Denmark
Từ:
1880

Huda

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,7%
Xuất xứ:
Vietnam
Từ:
1990

Huda Gold

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,7%
Xuất xứ:
Vietnam
Từ:
2013

Huda Ice Blast

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,7%
Xuất xứ:
Vietnam
Từ:
2018

Halida

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
5%
Xuất xứ:
Vietnam
Từ:
1993

Halida Export

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,8%
Xuất xứ:
Vietnam
Từ:
2018