Danh mục

Bạn đang tìm kiếm loại bia nào?

Tìm kiếm

Tìm kiếm

1664 Blanc

Loại bia:
Witbier
Nồng độ:
5%
Xuất xứ:
Pháp

Carlsberg Premium Smooth Draught

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,8%
Xuất xứ:
Đan Mạch
Từ:
2019

Tuborg

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,9%
Xuất xứ:
Đan Mạch
Từ:
1880

Huda

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,7%
Xuất xứ:
Việt Nam
Từ:
1990

Huda Gold

Loại bia:
Lager
Nồng độ:
4,7%
Xuất xứ:
Việt Nam
Từ:
2013

Huda Ice Blast

Loại bia:
Pale Lager
Nồng độ:
4,7%
Xuất xứ:
Việt Nam
Từ:
2018

Halida

Loại bia:
Pale Lager
Nồng độ:
4,5%
Xuất xứ:
Việt Nam
Từ:
1993