Danh mục

Chuyên viên kế toán cấp cao | Senior Accountant

Position / Title/ Name

Kế toán cấp cao | Senior Accountant (AP & Tax)

Department

Tài chính

Workplace

TP. Hồ Chí Minh

 

Reporting line

 

Kế toán trưởng

 

Job responsibilities

1.     Kế toán phải trả

-        Kiểm tra, hạch toán, đối chiếu, lưu trữ, thanh toán đúng hạn, đảm bảo đúng luật, chính sách và quy định nội bộ.

-        Báo cáo tuổi nợ và các nội dung liên quan đến nhà cung cấp

2.     Kế toán thuế

-        Kiểm tra, soát xét và lập báo cáo định kỳ

-        Chủ động bố trí thực hiện công việc về thuế theo yêu cầu

-        Cập nhật kịp thời các quy định nội bộ và các văn bản thuế và hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận liên quan thực hiện đúng

-        Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết.

3.     Kế toán TSCĐ

–  Ghi nhận tài sản cố định theo quy định Tập Đoàn và Chuẩn mực kế toán Việt Nam

-        Kiểm soát tiêu dùng theo budget liên quan tới TSCĐ

-        Lập các báo cáo liên quan tới TSCĐ

4.     Other

-        Làm việc với các bộ phận, Khách hàng, về các vấn đề liên quan.

-      Công việc theo yêu cầu của Kế toán trưởng

 

 

Personal qualifications / competencies

-        Chủ động và có trách nhiệm trong công việc

-        Có tiềm năng phát triển lên các vị trí cao hơn

-        Khả năng giao tiếp

-        Chịu áp lực công việc

-        Khả năng báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu

 

Educational / minimum requirements

 

-        Có bằng Cử nhân kế toán/tài chính loại giỏi

-        Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm tương đương ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

-        Tiếng Anh thành thạo

-        tin học văn phòng thành thạo

 

HOW TO APPLY

Send your CV to: [email protected]